nieuws

Ballast moet hoger beroep afwachten

bouwbreed Premium

Ballast Nedam kan de toegekende schadevergoeding van ruim 20 miljoen euro in de claimzaak tegen oud-topman Peter Franssen niet versneld opeisen.

Dat heeft de rechtbank van Arnhem bepaald. Ballast Nedam had een kort geding
aangespannen om Franssen te dwingen de miljoenen met spoed terug te betalen. In
oktober wees de Arnhemse rechtbank de ingediende schadeclaim van Ballast Nedam
toe tot een bedrag van 20,4 miljoen euro. Over de rest – de bouwer had 60
miljoen geëist – moeten de rechters zich nog buigen. Evenals over de
tegenvordering van Franssen. Omdat het een voorlopig oordeel betrof, waar
bovendien nog beroep tegenin kon worden gesteld, wil de rechtbank Franssen niet
verplichten om de schadevergoeding nu al te voldoen, zo blijkt uit het gisteren
gepubliceerde vonnis.

Persoonlijke situatie

“Weliswaar heeft de rechtbank in het tussenvonnis uitdrukkelijk beslist dat
de vordering tot een bedrag van 20,4 miljoen toewijsbaar is, zij heeft van het
tussenvonnis eveneens uitdrukkelijk tussentijds hoger beroep opengesteld”,
concludeert de rechtbank. “Dat beroep is inmiddels ingesteld. Niet uit te
sluiten valt dat de appelrechter tot een ander oordeel komt dan de rechtbank.”
De kortgedingrechter houdt bovendien ernstig rekening met persoonlijke situatie
van Franssen. Als de 70-jarige oud-bestuurder de schadevergoeding nu zou moeten
betalen, raakt hij zijn volledige vermogen kwijt en rest hem slechts een
AOW-uitkering. “De procedure in hoger beroep kan hij dan niet voortzetten”,
aldus de rechtbank. “Daarnaast betekent toewijzing van de vordering de verkoop
van zijn woning. Daardoor komt Franssen en zijn gezin in een noodtoestand te
verkeren.” Ballast Nedam kreeg wel toestemming om de huuropbrengsten uit het
vastgoed van Franssen te claimen. Het gaat daarbij om een bedrag van ongeveer
700.000 euro. Volgens Ballast Nedam heeft Franssen tussen 1991 en 2002 miljoenen
euro’s achterovergedrukt door te frauderen bij cementleveranties en de aan- en
verkoop van betonbedrijven. De oud-directeur heeft alle beschuldigingen altijd
tegengesproken.

Reageer op dit artikel