nieuws

Arbeidsinspectie gaat machines actief toetsen

bouwbreed Premium

De Arbeidsinspecties gaat vanaf 1 januari 2O1O controleren of gevaarlijke machines volgens de machinerichtlijn een CE-markering hebben.

Dat is het gevolg van strengere Europese wetgeving. Tot nu toe inspecteerde
de Arbeidsinspectie alleen machines na incidenten. De Arbeidsinspectie is er nog
niet over uit hoe ze de nieuwe taak gaat uitvoeren.

Reageer op dit artikel