nieuws

Alle ketenpartners gebaat bij klant die zijn wensen vervuld ziet

bouwbreed Premium

Omwonenden van een nieuwbouwwijk en toekomstige eigenaren weten vaak veel meer van hun wijk af dan ontwikkelaars. Luister naar ze en laat ze meebeslissen over hun eigen huis en over de ruimtelijke invulling van hun wijk, menen José van der Loop en Patrick Jansen. 
Zet sales en marketing in om de wensen van de klant te verwezenlijken. Deze aanpak stimuleert de verkoop van woningen en daar zijn alle ketenpartners bij gebaat. Dit zeggen de leden van de Regieraad Bouw Oost-Nederland werkgroep marketing op basis van onderzoek en ervaring.De kentering die al voorzichtig merkbaar was vóór de crisis, zet nu goed door: betrek toekomstige bewoners bij het ontwerp van hun woning. Iedereen is immers woonconsument en ervaringsdeskundige als het aankomt op wonen. Met het belang van een woning als eindproduct is het daarom vreemd dat de ketenpartners in de bouwsector uit hoofde van hun functie hun eigen eisen voorop stellen als het gaat over een product dat gebouwd wordt voor iemand anders.Hierin wijkt de bouw af van andere sectoren. Bij het aanschaffen van een auto staan immers de wensen van de klant voorop. Een oorzaak dat het in de bouwsector anders is geregeld, vloeit voort uit het feit dat een initiatiefnemer tot bouwen, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, te maken heeft met verscheidene klanten. Zo ontmoet hij tijdens het ontwikkelproces ‘klanten’ als ambtenaren en wethouders, aannemers, architecten en toekomstige bewoners. Iedereen heeft op zijn beurt wensen die op het eindproduct betrekking hebben. Zo ziet de wethouder graag een nieuwe wijk die aansluiting heeft op de demografische samenstelling. De bouwtoezichtambtenaar houdt het bestemmingsplan als kader in het achterhoofd, de architect houdt zich bezig met het ontwerp en de aannemer wil een kwalitatief goed eindproduct en continuïteit voor zijn bedrijf.Een koper gaat in eerste instantie op zoek naar een woning die aansluit bij zijn behoeften in een omgeving die hij wenst. Als hij de keuze heeft voor een concept waarbij hij die behoeften kan verwezenlijken, zal hij eerder tot koop overgaan. Dit vergt een andere aanpak.In de ‘oude’ situatie kwam het voor dat een installateur bepaalde waar de leidingen in een woning kwamen, waarna de koper zijn badkamer of keuken hierop aanpaste. Wij zijn van mening dat alle partijen in de bouwketen erbij zijn gebaat de eindgebruiker eerst zijn badkamer te laten uitzoeken, waarna de installateur kijkt of dat technisch mogelijk is.Kortom, een transparante aanpak is gewenst die rekening houdt met alle wensen, maar speciaal die van de eindgebruiker. Als je het bouwproces goed organiseert en de klant helpt zijn wensen te formuleren en te verwezenlijken, zal hij bovendien bereid zijn meer geld uit te geven voor extra voorzieningen. De situatie waarin een eindgebruiker na de oplevering van zijn woning eerst een aannemer inhuurt om de standaard keuken te verwijderen, kost immers tijd en geld, en is slecht voor het milieu.


Organisatieadviseur Balance & Result, lid werkgroep marketing van de Regieraad Bouw Oost-Nederland
Regiodirecteur Bouwfonds Ontwikkeling en voorzitter werkgroep marketing van de Regieraad Bouw Oost-Nederland

Werkgroep marketing

De werkgroep marketing van de Regieraad Bouw Oost Nederland heeft inzichtelijk gemaakt op welke wijze de bouwsector omgaat met klant- en eindgebruikeroriëntatie. Een en ander heeft geleid tot de publicatie ‘Wie bepaalt wat er in Nederland wordt gebouwd?’. In de uitgave is te vinden hoe de keten kan anticiperen op de wensen en behoeften van eindgebruikers, zij bevat ook praktische tips, toepasbare ideeën en Best Practices.

Reageer op dit artikel