nieuws

‘Aanbestedingsregels moeten bijdragen aan duurzaamheid’

bouwbreed Premium

Terwijl in Kopenhagen geprobeerd wordt iets te maken van de klimaattop, bepleit de Europese bouwfederatie FIEC de aanbestedingsregels te gebruiken om een duurzame samenleving te bereiken.

Daarvoor is nodig dat de regels altijd varianten toestaan en dat als
gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbeiding wordt toegepast.
Zeker als wordt gekeken naar levensduurkosten, is de bouw in staat een extra
bijdrage te leveren in de strijd tegen klimaatverandering; daarvan is de
federatie van overtuigd.
EU-lidstaten moeten wat de FIEC betreft regels opstellen voor nieuwbouw en
bestaande gebouwen op het gebied van energiegebruik. Aan die regels moeten
langdurige fiscale maatregelen worden gehangen, waardoor het aantrekkelijk wordt
voor gebouweigenaren om te investeren.

Reageer op dit artikel