nieuws

A74 moet het doen zonder glazen overkapping

bouwbreed Premium

De A74 bij Venlo zal het moeten doen zonder glazen overkapping. Er is gekozen voor de plateau-variant. Dit blijkt uit het ontwerp-tracébesluit (OTB) dat vanaf half december ter inzage ligt.

Een maand eerder dan gepland hebben de ministers Eurlings (verkeer) en Cramer (milieu) het OTB ondertekend. Daarmee zijn ze tegemoetgekomen aan de wens van de regio, die de weg uiterlijk april 2012 wil hebben. Dan opent de Floriade de deuren.
In het OTB houden de ministers vast aan de plateau-variant die ook al in 2004 in het toenmalige OTB stond. Dat stuitte indertijd op bezwaren van omwonenden die vreesden voor onder meer de luchtkwaliteit en geluidhinder. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de variant kan worden aangelegd binnen de milieunormen.
De glazen overkapping is echter gesneefd. Volgens de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels is een overkapping een tunnel waardoor het niet mogelijk is om onder de overkapping op- en afritten te maken. Bovendien kent een overkapping veel risico’s voor veiligheid, technische uitwerking, onderhoud en procedures. En, niet onbelangrijk, de Zuiderbrug blijkt de overkapping niet te kunnen dragen zonder extra maatregelen tegen aanzienlijke meerkosten.
Aan alle normen kan zonder de overkapping ook worden voldaan met een deels verdiepte ligging en transparante geluidschermen.

Reageer op dit artikel