nieuws

Zware beroepen

bouwbreed Premium

In mijn laatste column beloofde ik dat ik over de EMVI zou schrijven, maar ik kan het niet laten om eerst de vaak gebruikte term ‘zware beroepen’ onder de loep te nemen


Volgens minister Wouter Bos is de beste manier om de problemen van mensen met zware beroepen op te lossen, zorgen dat zwaar werk niet bestaat. Bos wil werkgevers wettelijk verplichten het werk zo te organiseren dat hun werknemers niet ‘kapot’ gaan. Minister Donner ziet liever dat mensen met een zwaar beroep tijdig van baan wisselen. Volgens Donner vinden de meeste mensen die stellen een zwaar beroep te hebben, dat vooral op vrijdagmiddag. Deze uitdrukking komt al dichter in de buurt van de Nederlandse betekenis van zware beroepen. Minister president Balkenende zegt het volgende erover: “Wij doen er heel veel aan om mensen met zware beroepen te ontzien.” En wat mij dan het meest ergert. In de meeste gevallen, als je dan zo’n term leest, zie je een foto van stratenmakers erbij alsof dat een zwaar beroep is met de huidige technieken. Als er een band getild moet worden die zwaarder is dan 25 kilogram haal je er een tweede tiller bij. Bij een element dat zwaarder is dan 50 kilogram haal je er een machine bij hetzij met klem of door middel van vacuümtechnieken verplaats je hem naar de juiste stand. Als er vierkante meters straatwerk gelegd moet worden haal je er een machine bij en met behulp van speciale technieken kun je zonder spierkracht meters leggen. Moet je de stenen pasmaken, dan zijn er knipmachines waar je de steen laat knippen door een druk op de knop.
Nu nog eens de vraag. Wat zijn zware beroepen? Ik denk in de meeste gevallen de beroepen die worden uitgevoerd door mensen die op maandagochtend al zeggen: “ach, ach was het maar vrijdagmiddag.”

Reageer op dit artikel