nieuws

Zuid-Holland studeert op nieuw plan landschapspark

bouwbreed Premium

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland maakt een plan voor Landschapspark Buytenland in Albrandswaard. Dat maakt de provincie bekend.

De provincie is initiatiefnemer van het project en zocht vanuit die
hoedanigheid samen met onder meer lokale overheden naar mogelijkheden om het
park in te richten. Dit leidde tot een voorstel dat echter door de gemeenteraad
van Albrandswaard werd afgewezen. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan dat hierop
werd aangekondigd is nog niet voldoende uitgewerkt. En dat is voor de
gedeputeerden aanleiding om in te grijpen. “In het ontwerpbestemmingsplan zijn
de functies voor een deel van het gebied nog niet concreet genoeg vastgelegd.
Omdat dit leidt tot vertraging neemt de provincie nu haar eigen
verantwoordelijkheid”, zo lichtte de provincie gisteren het besluit toe. Het
Landschapspark Buytenland is onderdeel van het landelijke Project
Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit omvat onder meer de uitbreiding van
het Rotterdamse havengebied (Maasvlakte 2) en de aanleg van 750 hectare aan
nieuw natuur- en recreatiegebied rond Rotterdam.

Groenproject

Landschapspark Buytenland gaat een oppervlakte bestrijken van 600 hectare en
is daarmee het grootste groenproject rond de Maasstad dat vanuit het Project
Mainportontwikkeling wordt gerealiseerd. De groenvoorziening moet leiden tot een
verbeterde leefomgeving in de regio. Het brengt recreatie en natuur dichter bij
de stad. Eind van het jaar wordt het inpassingsplan voorgelegd aan Provinciale
Staten.

Reageer op dit artikel