nieuws

Wereldeconomie blijft kwetsbaar

bouwbreed Premium

De acute dreiging voor de wereldwijde financiële stabiliteit is sinds dit voorjaar afgenomen. Toch is de situatie volgens de Nederlandsche Bank (DNB) nog steeds erg kwetsbaar.

Volgens bankpresident Nout Wellink leunt het verbeterde marktsentiment sterk
op de buitengewone steunmaatregelen. Gewaarschuwd wordt voor nieuwe risico’s
door de nog steeds omvangrijke mondiale onevenwichtigheden. De centrale bank
noemt de oplopende begrotingstekorten en druk op sommige valuta’s als risico’s.
Wellink pleit voor tijdige en gefaseerde afbouw van steunmaatregelen van
overheden, zoals garantieregelingen en kapitaalsteun om ongewenste bijeffecten
te voorkomen.

Reageer op dit artikel