nieuws

Waterschappen beter geworden in aanbesteden

bouwbreed Premium

Waterschappen zijn de afgelopen twee jaar beter geworden in inkopen en aanbesteden. Dat blijkt uit een miniscan waar 25 van de 26 waterschappen aan meewerkten.

“De grootste verbetering is dat de aanbestedingen van de waterschappen nu
meestal volgens de aanbestedingsregels verlopen”, licht Joost Klein Entink van
de Unie van Waterschappen toe. De Waterschappen gaan nog dit jaar hun
inkoopvoorwaarden, aanbestedingsregels en drempels harmoniseren. “Dat is ook
nodig. We hebben een totaal inkoopvolume van 2 miljard euro, 75 procent van onze
opdrachten zijn werken. Dus dat heeft wel invloed op de marktpartijen.” Een
andere verbetering van de waterschappen is dat ze voor marktpartijen opleidingen
en symposia over contracten organiseren. “We willen graag de innovatieve kracht
van de markt aanspreken. Bijvoorbeeld door de markt te laten meedenken over
slimmer water zuiveren of dijkverzwaringen”, verklaart Klein Entink. “Daarnaast
moeten we optimaliseren door doelmatiger te werken. Beter onderhandelen, beter
samenwerken en gezamenlijk inkopen als dat mogelijk is. We krijgen relatief veel
meerwerkclaims en rechtzaken. We willen kijken hoe we dit kunnen oplossen.” Het
expertisecentrum aanbesteden Pianoo en de Unie van Waterschappen sloten drie
jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst voor professionalisering van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid. Directe aanleiding was de bouwfraude. De Unie
van Waterschappen ontving een deel van het geld dat de NMa met boetes
incasseerde. “We hebben dat geld gebruikt om deze samenwerking te financieren en
ons inkoop- en aanbestedingsproces te verbeteren. Onafhankelijk onderzoek liet
zien dat de investering nuttig is geweest, we gaan er dus nog twee jaar mee
door.”

Reageer op dit artikel