nieuws

Verdeling van subsidies restauratie monumenten

bouwbreed

De hoogste rijksbijdrage voor de restauratie van monumenten gaat naar de provincie Noord-Holland. Het betreft een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro dat via het Provinciefonds beschikbaar wordt gesteld. Dat blijkt uit informatie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Het geld komt uit een potje van 19 miljoen euro dat minister Plasterk
beschikbaar heeft gesteld voor de restauratie van rijksmonumenten. Uit hetzelfde
potje krijgen ook de andere provincies een bijdrage. De hoogte daarvan is
afhankelijk van het aantal rijksmonumenten per provincie.

Werkgelegenheid

Noord-Holland telt 12.463 van zulke bouwwerken en is daarmee koploper.
Flevoland krijgt voor zijn 48 rijksmonumenten 116.000 euro en de provincie
Zuid-Holland ontvangt 2,8 miljoen voor 7885 monumenten. In augustus kwamen OCW
en de provinciekoepel IPO overeen dat in de periode tot en met 2011 38 miljoen
euro wordt geïnvesteerd in de restauratie van rijksmonumenten. “De afspraak is
dat samenwerkende partijen in de regio onder leiding van de provincies het
bedrag dat zij ontvangen van het Provinciefonds aanvullen met ten minste een
gelijk bedrag”, zo schrijft minister Plasterk in een toelichting aan de Tweede
Kamer. Hiermee moet niet alleen het behoud van monumenten worden gewaarborgd,
ook moet het de werkgelegenheid ten goede komen. De restauraties waarvoor het
geld wordt ingezet, lopen sterk uiteen. Zo wil de provincie Gelderland
investeren in het opknappen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, terwijl in
Flevoland een orgel moet worden gerestaureerd.

Reageer op dit artikel