nieuws

Utrecht wil isolatie huis afdwingen

bouwbreed Premium

De provincie Utrecht wil huiseigenaren en bedrijven gaan verplichten hun woning of kantoor energieneutraal of zelfs energieleverend te maken.

De provincie gaat het Rijk vragen hiertoe een Utrechtwet in te stellen. Dit
naar voorbeeld van de Rotterdamwet waarmee Rotterdam in 2005 kansarmen wilde
weren. De wet moet Utrecht de bevoegdheden geven verplicht te stellen dat in
2040 alle gebouwen in de provincie in hun eigen energie voorzien. Op de sancties
voor eigenaren die hun woning of kantoor niet ‘vergroenen’, wordt nog
gestudeerd.

Kentering

Het voorstel is een kentering in het groene denken. Het beleid van minister
Cramer van Milieu is tot dusver gebaseerd op vrijwilligheid en beloningen
(subsidies) voor particulieren en bedrijven die groene maatregelen nemen. De
Utrechtse plannen gaan verder: straffen voor het níet nemen van groene
maatregelen. Minister Cramer realiseert zichzelf ook dat de huidige
stimuleringsmaatregelen niet toereikend zijn om de uitstoot van CO2 in de
bestaande bouw voldoende terug te dringen. Daarom worden wettelijke en/of
fiscale maatregelen voorbereid om het beleid aan te scherpen.

Reageer op dit artikel