nieuws

Studie windturbines in Groningen

bouwbreed Premium

De stad Groningen onderzoekt of er binnen de eigen gemeentegrenzen hoge windturbines kunnen worden geplaatst. Het betreft onder meer de bouw van drie windmolens op bedrijventerrein Milieuboulevard.

De vergunningsprocedure van de bouw moet worden opgestart, vindt de raad. Ook wordt gekeken of in samenwerking met Leek en Hoogezand-Sappemeer een grootschalig windmolenpark (100 megawatt, ongeveer dertig windmolens) kan worden ontwikkeld op grote bedrijfsterreinen in en rond de stad.
De Groninger gemeenteraad nam onlangs een motie aan van GroenLinks om meer vaart te zetten achter de opwekking van duurzame energie. Groningen wil in 2025 energieneutraal zijn.
Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Drewes de Haan is het niet eenvoudig een groot windmolenpark te realiseren. “In Groningen ligt er al jaren een kant-en-klaarplan van de ­Grontmij, maar de provincie blijft tegen om het landschap te beschermen,” aldus GroenLinks.
De partij voorspelt nieuwe kansen sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarin staat dat de provincie het provinciale belang moet kunnen aantonen.

Reageer op dit artikel