nieuws

Onderzoek tweede tunnel onder Nieuwe Waterweg

bouwbreed Premium

Er wordt een nieuw onderzoek gestart naar de gewenste locatie van een tweede tunnel onder de Nieuwe Waterweg. Dat zijn gemeenten en bedrijfsleven in het westelijk Rijnmondgebied overeengekomen.

Peter Smit en Hans Vervat, portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van respectievelijk het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, bewaken de voortgang van het onderzoek. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt sinds 2008 de mogelijke oplossingen voor de bereikbaarheidsproblemen van de regio’s Rotterdam en Haaglanden. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam en het Stadgewest Haaglanden.

Voorkeurslocatie

Over de aanleg van een tweede tunnel naast de Beneluxtunnel wordt al langer gepraat, maar in de regio bestaat geen overeenstemming over de beste plek: ten westen van Maassluis (Oranjetunnel) of ten oosten van de stad (Blankenburgtunnel).
Afgelopen juli hebben verschillende gemeenten in de regio in een bestuurlijk appel aangedrongen op snelle realisering van een tweede oeververbinding. Ook toen werd geen uitspraak gedaan over een voorkeurslocatie. In het nieuwe onderzoek worden behalve het vervoersprobleem, ook aspecten betrokken als natuur, milieu en economie.

Reageer op dit artikel