nieuws

Noord-Holland krijgt hoogste bijdrage voor monumenten

bouwbreed

De hoogste rijksbijdrage voor de restauratie van monumenten gaat naar de provincie Noord-Holland. Het gaat om een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro dat via het Provinciefonds beschikbaar wordt gesteld. Dat blijkt uit informatie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Het geld komt uit een potje van 19 miljoen euro dat minister Plasterk
beschikbaar heeft gesteld voor de restauratie van rijksmonumenten. Uit hetzelfde
potje krijgen ook de andere provincies een bijdrage. De hoogte daarvan is
afhankelijk van het aantal rijksmonumenten per provincie. Noord-Holland telt
12463 van zulke bouwwerken en is daarmee koploper. De andere provincies
ontvangen bijdragen in orde van grote van 116.000 euro (Flevoland, 48
rijksmonumenten) tot en met 2,8 miljoen euro (Zuid-Holland, 7885
rijksmonumenten). In augustus kwamen OCW en de provinciekoepel IPO overeen dat
in de periode tot en met 2011 38 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de
restauratie van rijksmonumenten. De helft komt van het Rijk, de andere helft
wordt door de provincies zelf bijeengebracht.

Reageer op dit artikel