nieuws

Netbeheerder verbiedt soms dimmer voor straatlantaarn

bouwbreed Premium

Met een dimmer kan een gemeente flink wat elektriciteit besparen op de openbare verlichting. De netbeheerder verbiedt echter soms het gebruik van een dimmer. En soms ontbreekt in het openbare verlichtingsnet de kilowattuurmeter waarmee de besparingen kunnen worden verrekend.

“Welbeschouwd is het niet echt nodig om het energieverbruik van de openbare verlichting te beteugelen,” vertelde Theo Mackaay van SenterNovem. Op een bijeenkomst in Baarn van het Hilversumse bureau F&B onderbouwde hij die uitspraak met een becijfering. Gerekend over het hele land verstoken 3,5 miljoen lichtpunten op drie miljoen lichtmasten jaarlijks achthonderd miljoen kilowattuur. Per huishouden komt dat neer op 87 kilowattuur. Datzelfde huishouden neemt voor eigen gebruik jaarlijks ruim 3400 kilowattuur op.
Openbare verlichting heeft evenwel een voorbeeldfunctie, vindt Mackaay. “Gemeenten kunnen met het inperken van het gebruik duidelijk maken dat ze serieus werk maken van duurzaamheid.” Dimmers kunnen het verbruik in de verkeersarme nachtelijke uren flink beperken. Niet elke netbeheerder wil zulke elektronische regelaars. De apparaten kunnen storingen veroorzaken. Soms maken ook derden gebruik van het openbare verlichtingsnet. Een kilowattuurmeter kan dan niet het afzonderlijke verbruik van de straatverlichting meten.
“Het verbruik is maar één van de aspecten die de ‘duurzaamheid’ van de openbare verlichting bepaalt”, zegt adviseur Eduard Schuringa. ‘Duurzaam’ staat dan voor ‘nadenken over de gevolgen van activiteiten’. Bedrijven die binnen hun contract het milieu zoveel mogelijk proberen te ontzien worden volgens Schuringa niet altijd beloond door de opdrachtgevende gemeente. Dat leidt er weer toe dat aannemers besluiten om bijvoorbeeld hun dieselhoogwerker niet te vervangen door een elektrische. Zo’n machine wordt in twintig jaar afgeschreven terwijl het contract maar vier jaar loopt. “Gemeenten kunnen er dan voor kiezen om opdrachtnemers die ‘duurzame’ investeringen hebben gedaan te belonen met een verlenging van het contract.”

Reageer op dit artikel