nieuws

Mkb leert alles over design en construct

bouwbreed Premium

Design en construct dringt druppelsgewijs door bij het midden- en kleinbedrijf

Vier voorbeelden moeten de nieuwe contracten ook bij kleinere partijen tussen
de oren krijgen. Henk Wijnen, projectleider van aanbestedingsloket Pianoo, ziet
een grote meerwaarde van de bijeenkomst. “Voor veel kleinere ondernemers is een
design en construct-contract hartstikke nieuw, we laten hier zien wat er kan en
hoe het werkt.” Dat er nog een paar barrières te slechten zijn blijkt ook uit de
praktijkvoorbeelden van projecten die onlangs zijn afgerond. Een van die
toonbeeldprojecten is de Koemarkt in de gemeente Purmerend. De verbouwing van de
historische markt is vorig jaar opgeleverd in een design en construct-contract.
Zowel voor de gemeente als voor de aannemerscombinatie Sturm-Van der Veekens een
nieuwe ervaring. Gemeente Purmerend had in eerste instantie een opdracht
uitgevraagd waarbij mogelijk een tienjarig onderhoudscontract in was opgenomen.
Uiteindelijk kwam dit onderdeel niet in het contract terecht. “We wilden het
onderhoud zelf blijven doen, daar hebben we geen externen voor nodig, maar we
wilden wel de aannemer stimuleren om na te denken over de
onderhoudsgevoeligheid. Het voorbeeld riep bij een aantal toehoorders wel de
vraag op “of de overheid zo niet voor een dubbeltje op de eerste rij zit.” De
aannemer zag er echter geen groot probleem in.

Communicatie

Wat het publiek ook opviel was de bereidheid van de aannemer om de
communicatie met de omwonenden op zich te nemen, zonder dat dit contractueel was
vastgelegd. “We hebben er vooral belang bij dat er geen vertraging optreedt.
Daarvoor is het belangrijk dat de omwonenden achter ons staan,” verklaarde Vinus
van der Veekes. “En dat is gelukt, we hebben een maand eerder opgeleverd.” Een
terugkerend thema was de hoogte van de ontwerpvergoeding. In Purmerend
investeerde Sturm-Van der Veekens 125.000 euro, waarvan 25.000 vergoed werd voor
een opdracht met een omvang van 2,1 miljoen euro. Vele eigen uren ’s avonds en
in het weekend niet meegerekend. Zeker voor de kleinere onderneming is zo’n
aanbesteding dan een flink risico. “We willen op zich prima een redelijke
vergoeding betalen”, verklaart desgevraagd Jorrit Kalt, adviseur bij
ingenieursbureau Amsterdam, vanuit de opdrachtgeversrol. “Maar het is soms
lastig vooraf de juiste hoogte van de vergoeding in te schatten. Bovendien moet
je binnen de gemeente Amsterdam heel veel interne partijen ook nog
meekrijgen.”Een nuttige bijeenkomst concludeert één van de aanwezige bouwers.
“Als zelfstandige zie je al snel beren op de weg, maar uiteindelijk is het een
kwestie van een paar juristen inhuren voor het contract en gewoon je werk goed
doen.”

Reageer op dit artikel