nieuws

Methoden voor vaststellen van uitloging en emissie

bouwbreed Premium

Omdat de stoffen die vrijkomen uit bouwproducten gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu, gaat de Europese Commissie eisen stellen aan de uitloging naar bodem of water en aan de emissie naar de binnenlucht.

Gevaarlijke materialen mogen in Europa niet worden verhandeld. Twee werkgroepen stellen testmethoden op.
“Het is aan de nationale overheid om de grenswaarden vast te stellen”, zegt Hieke Reijnhoudt, normalisatieadviseur Milieu bij NEN Voeding en Zorg in Delft. “De wetgever bepaalt ook welke stoffen getest moeten worden. Wij zorgen voor de harmonisatie van de methoden, waarmee de uitloging en de emissie zijn vast te stellen. De proeven zijn geen simulatie van een toepassing in de werkelijkheid, maar alleen bedoeld om materialen te karakteriseren. We willen een aantal generieke, algemene normen opstellen. Daarna kan voor elke groep producten worden vastgesteld of het nodig is de uitloging en de emissie te testen. Soms is het niet nodig (‘without testing’), soms volstaat een beperkte proef (‘without further testing’).”
In Nederland is al veel ervaring opgedaan met het bepalen van de uitloging. Recent verscheen wijzigingsblad NEN 7360. De norm geeft definities van termen die worden gebruikt bij het testen van de uitloging. De tekst is aangepast aan de definities in het Besluit Bodemkwaliteit. Tot 1 november kon iedereen commentaar leveren. Het centrum van normalisatie NEN gaat nu de wijzigingen definitief vaststellen. NEN 7360 verwijst naar twee soorten proeven; voor de uitloging van korrelvormig en van steenvormig materiaal. Het eerste wordt in een kolom gebracht en zo’n 21 dagen met opwaarts stromend water doorspoeld. Van het tweede wordt een kubus van minimaal 4 bij 4 bij 4 centimeter in stromend of stilstaand water beproefd. “Het gaat bijvoorbeeld om grond- en steenachtige bouwstoffen voor civiele constructies, aanleg van wegfunderingen, ophoging en dergelijke”, licht Reijnhoudt toe.
De Europese Expert Group on Dangerous Substances stelde een lijst met gevaarlijke stoffen op. “Voor de uitloging van bouwmaterialen is op Europees niveau nog niet veel bepaald. Wel bestaan al testmethoden voor drinkwaterleidingen, aggregaten in de wegenbouw en verduurzaamd hout”, aldus Reijnhoudt. Zij is verantwoordelijk voor de Nederlandse schaduwwerkgroep van de technische commissie TC 351 van het Comité Européen de Normalisation (CEN), de Europese Commissie voor Normalisatie. Deze buigt zich over de uitloging uit bouwproducten (werkgroep 1) en de emissie uit materialen naar de binnenlucht (werkgroep 2). Aan de schaduwwerkgroep nemen zo’n twintig deskundigen deel. In januari vergadert CEN/TC 351. Voorafgaand wil werkgroep 1 een generieke norm voor uitloging gereed hebben. Een concept van de norm voor emissie is al klaar. Daarna volgt een periode van validatie.

‘De norm’ is een nieuwe rubriek waarin Cobouw belicht hoe NEN-normen tot stand komen.

Reageer op dit artikel