nieuws

Limburg krijgt 2 miljoen van EU

bouwbreed Premium

Het Euregionaal-Limburgs projectinitiatief op het gebied van hoogwatermanagement is door de Europese Unie goedgekeurd en stelt voor de uitvoering daarvan 2 miljoen euro ter beschikking.

Centraal binnen dit zogeheten Floodwise-project staat grensoverschrijdende samenwerking binnen zes belangrijke internationale stroomgebieden. Het stroomgebied Maas is er daar één van. Doel is het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie voor het invoeren van de nieuwe Europese Hoogwaterrichtlijn. De Euregio Maas-Rijn – waarvan gouverneur Léon Frissen de voorzitter is – treedt op als voortrekker, waarbij de provincie Limburg een belangrijke partner is bij de verwezenlijking van het project.
Voor de provincie betekent dit Interreg-project een unieke kans om haar internationale ambities op het gebied van hoogwaterbeheer in stroomgebiedverband te kunnen realiseren “Overstromingen en hoogwaterbeheer houden niet op bij de grens en in de praktijk blijken problemen vooral in grensregio’s op te treden. Een internationale aanpak in stroomgebiedverband wordt door de Europese regelgeving weliswaar gestimuleerd, maar praktische en bestuurskundige verschillen tussen de grensregio’s blijken die aanpak in de weg te staan”, aldus gedeputeerde Bert Kersten.

Reageer op dit artikel