nieuws

Kadaster biedt strategisch inzicht

bouwbreed

Het Kadaster gaat overheden en woningcorporaties actiever ondersteunen met strategische gebiedsontwikkeling. Hiervoor zet het de LocatiePlanner van Stratoplan in.

Met de intelligente software van LocatiePlanner beschikken overheden en corporaties heel snel over de meest actuele informatie omtrent grondposities en -prijzen, bestemmingsplannen en bebouwingscontouren.
Het Kadaster is een pilot aangegaan met Stratoplan uit Koudekerk a/d rijn onder de noemer Lucht Land Bodem. De LocatiePlanner bekijkt online de kadastrale informatie en kaarten waaraan allerlei informatie is gekoppeld voor actief grondbeleid om een ruimtelijk plan te verwezenlijken. Het Kadaster faciliteert de software met data, deskundigheid en advies.
Aanvraag van kadastrale gegevens was tot dusver alleen mogelijk per perceel of via massale output. Met de LocatiePlanner kan de gebruiker gebiedsgericht zoeken naar grondposities, prijzen, bestemmingsplannen, bodemgesteldheid, luchtkwaliteit, zoneringen van luchthavens en spoorwegen, etcetera. De gegevens liggen als kaartlagen over elkaar heen, zodat het opzoeken van bepaalde data een koud kunstje is. Bovendien is de informatie sterk gevisualiseerd.

Recessie

Het inzicht in perceelsgrenzen en perceeleigenaar en de registratie van eigendomsrechten en belemmeringen helpen de gebiedsontwikkelaar niet een strategisch grondbeleid te voeren. Ontwikkelaars hebben behoefte aan een actueel overzicht van grondposities van collega’s en overheden in een beoogd gebied en van grondprijzen. Woningcorporaties hebben er belang bij snel te weten waar ze grond van projectontwikkelaars kunnen overnemen die vanwege de recessie of om andere redenen niet binnen enkele jaren commercieel ontwikkeld worden. Zo zijn meer argumenten te bedenken voor het Kadaster om het informatieaanbod te kneden naar de wensen van de markt.
“Het Kadaster heeft de gevolgen van de recessie ondervonden”, weet senior projectmanager Jene van der Heide van de afdeling Ruimte en Advies van het Kadaster. “Door de lagere verkoop van huizen daalde het aantal vastgoedtransacties en informatieaanvragen voor kadastrale gegevens. We zien nu weer een stijgende lijn. Onze informatie blijft heel relevant voor grondontwikkelaars en daarom moeten we zo goed mogelijk tegemoet komen aan hun behoeften en wensen. Omdat we zelf geen applicaties ontwikkelen, hebben we samenwerking met de markt gezocht. Dat past goed in de moderne strategie van het Kadaster.”
Kadaster Ruimte en Advies is pas sinds maart 2008 operationeel. Behalve de LocatiePlanner ontwikkelt deze afdeling functies voor projectontwikkelaars, overheden en woningcorporaties, zoals de tracé-analyse, de wijk- en grondprijsmonitor en grondpositie-analyses.

Reageer op dit artikel