nieuws

Inframarkt sleept Arcadis door crisis

bouwbreed Premium

Arcadis stevent dit jaar af op 0 tot 5 procent meer winst dan in 2008.

Het ingenieursbureau boekt grotere successen op de inframarkt dan drie
maanden geleden nog voorzien. Operationeel slaagde Arcadis in het derde kwartaal
zijn winst met 12 procent op te voeren tot 18,2 miljoen euro. De omzet steeg met
10 procent tot 470 miljoen euro. Een belangrijke impuls kwam van het in juli
overgenomen Amerikaanse bureau Malcolm Pirnie. De waterspecialist bracht 1700
medewerkers en 392 miljoen dollar aan omzet mee. In het derde kwartaal kreeg
Arcadis een autonome omzetdaling van 7 procent voor de kiezen. Dankzij de
aankoop van Malcolm Pirnie en een valuta-effect van 1 procent namen de
bedrijfsopbrengsten desondanks met 10 procent toe. Vooral in Nederland en Polen,
maar in mindere mate ook in Frankrijk, nam Arcadis’ bedrijvigheid toe. Krimp
daarentegen valt te zien op de Britse vastgoedmarkt en de architecten van
dochterbedrijf RTKL. In de Verenigde Staten camoufleerde de komst van Malcolm
Pirnie de afname van de bedrijvigheid. Verrassend genoeg trokken de Amerikaanse
milieuactiviteiten weer aan.

Robuust

Topman Harry Noy constateert dat de inframarkt momenteel robuust is door de
vanwege de crisis ijverig investerende overheden. Overal in Europa zijn grote
projecten ter verbetering van de infra opgepakt. Zo werkt Nederland aan extra
wegcapaciteit en versterking van de spoorcapaciteit. In Polen is Arcadis
betrokken bij enkele grote doorgaande verbindingen. In Frankrijk staan grote
projecten van het type design & build op stapel. In de Verenigde Staten
komen volgend jaar grote stimuleringsprojecten op de markt.

Fundament

De milieumarkt beschikt volgens Arcadis over een gezond fundament. Wel is de
orderstroom vanuit het particuliere bedrijfsleven sterk verminderd. De neergang
in de gebouwenmarkt raakt Arcadis vooral in Groot-Brittannië en via RKTL.
Herstel is niet in zicht. Noy: “Door ons tijdig aan te passen, hebben we tot nu
toe de recessie redelijk het hoofd kunnen bieden. Onze orderportefeuille is ten
opzichte van een jaar geleden stabiel dankzij een goede onderinstroom over de
gehele linie. Deels gaan orders teniet door contractopzeggingen in het segment
gebouwen.”

Reageer op dit artikel