nieuws

Hogere eisen, lagere prijzen

bouwbreed

Heel gek

Hoewel de installaties aan hogere eisen moeten voldoen, dalen de prijzen per vierkante meter toch.
Vanwege de afname van de hoeveelheid werk dat binnen te halen is, nemen de installateurs genoegen met lagere prijzen. Ook de leveranciers van de materialen accepteren kleinere winstmarges. Beter goedkoop leveren dan buitenspel staan, is blijkbaar het devies.
Sommige partijen klagen weer eens geld naar het werk gebracht te hebben. De vraag dringt zich op of zulke oprispingen op waarheid berusten. Aannemelijker is dat wat afgelopen jaren te veel betaald werd nu wordt verrekend.
Voor de opdrachtgevers in de sector scholenbouw is het tij gunstig om niet zo zeer te kijken naar de kale bouwkosten maar naar de exploitatie van het gebouw. Voorheen was energiearm en onderhoudsvriendelijk bouwen prijzig. Nu vallen de kosten ineens binnen het budget. Goed om uit te blinken als stimuleringsproject. Bij zowel de bouw als de renovatie en het thema energiebesparing kunnen gemeenten de helpende hand bieden. De kuubprijs in de scholenbouw bedroeg per 1 oktober 2009 gemiddeld 326 euro. Opvallend is dat diverse banken het begin van economisch herstel melden. Gelijktijdig geven deze geldschuivers het signaal dat de samenleving nog lange tijd last zal hebben van de recessie. Iedereen in de bouw merkt hoe de zaken gaan knellen. De omzetwaarde van de sector daalt volgend jaar met een kwart. Boze tongen beweren dat het geschatte percentage verval nog aan de lage kant is. Dat zou best wel eens kunnen. Herstel in 2014 of 2015 ligt meer in de lijn der logica.
Ed de Rechteren van Hemert (VBI)

Reageer op dit artikel