nieuws

Handvatten nodigvoor zwaar werkzwaar werk voor person

bouwbreed Premium

Het gaat goed in de bouw, het ziekteverzuim is historisch laag en de veiligheid is toegenomen

Er wordt volgens Hans Dusseldorp en Annemiek Verweij veel tijd en geld
geïnvesteerd door de bedrijven om een veilige werkomgeving te creëren voor de
medewerkers. Alhoewel de tekenen goed zijn, blijft het feit staan dat de
bouwsector het hoogste scoort op alle sectoren als het gaat om het risico van
een ongeval, namelijk vier tot vijf keer hoger, zo is te lezen in het rapport
Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid in de Bouwnijverheid van Arnoud Boeve uit
2009. Werken in de bouw blijft namelijk handen en voetenwerk. Personeel in de
bouw blijft last houden van ver- en bezwarende arbeidsomstandigheden. Te denken
hierbij is bijvoorbeeld de zware lichamelijke arbeid, statische belastingen,
ongunstige werkhoudingen, blootstelling aan atmosferische invloeden en
luchtvervuiling. Deze verzwarende arbeidsomstandigheden kunnen verlicht worden
door bijvoorbeeld arbovriendelijke hulpmiddelen of het voorkomen van
blootstelling aan kwartstof door het dragen van ademhalingsbescherming. Maar de
verzwarende arbeidsomstandigheden zullen nooit helemaal gereduceerd kunnen
worden naar nul. Omdat ver- en bezwarende werkomstandigheden altijd op een of
andere manier blijven bestaan is het de vraag hoe je dit voor de werknemers kan
compenseren. Het ligt voor de hand deze zaken te compenseren in de
arbeidsvoorwaarden en met name in de beloning. In ieder geval dienen afspraken
te worden gemaakt over de mate waarin en in hoeverre een werknemer aan ver- en
bezwarende arbeidsomstandigheden mag worden blootgesteld. Daarnaast dienen de
verzwarende arbeidsomstandigheden mee te worden genomen in de beloning van deze
verzwaring. De verzwarende onderdelen van de functie dienen in kaart te worden
gebracht en vervolgens te worden afgewogen met een daarvoor geschikt
wegingsysteem. Dit kan afzonderlijk in een regeling gebeuren, maar het kan ook
onderdeel zijn van de weging met een functiewaarderingssysteem. Beide vormen
bieden werknemers in de bouw erkenning voor hun verzwarende
arbeidsomstandigheden; niet alleen de werknemers die met hun ‘hoofd’ werken,
worden gewaardeerd, maar ook de werknemers die met hun ‘handen’ werken. Een
aantal functiewaarderingssystemen die door de grotere adviesbureaus worden
aangeboden, hanteren dergelijke systemen.

Verfijning

Zo biedt het functiewaarderingssysteem Universeel Systeem Berenschot onder
meer een aantal handvatten om met de eigen werknemers in gesprek te gaan. Dit
systeem kent de mogelijke verfijning op het gebied van arbeidsomstandigheden en
de weging van deze omstandigheden en leidt, bij toepassing, tot een afgewogen
waardering van de specifieke verzwarende omstandigheden.

Drs. J.A.M. Dusseldorp en A.M. Verweij Msc
Hans Dusseldorp en Annemiek Verweij zijn senior managing consultant,
respectievelijk consultant bij Berenschot,Utrecht.
Voor meer informatie over organisatie & arbeidsvoorwaarden zie ook de
website van Berenschot:
www.berenschot.com/belonen
Dit is het tweede deel van een serie over organisatie & arbeidsvoorwaarden.
Het volgende deel verschijnt in december

Reageer op dit artikel