nieuws

Gemeenten geven crisissubsidie terug

bouwbreed Premium

Gemeenten hebben tot nu toe 10 miljoen euro aan crisissubsidie teruggegeven aan het ministerie van VROM.

De bouwprojecten waarvoor ze de subsidie aangevraagd hadden, zullen niet voor
het einde van het jaar van start gaan. Dat betekent dat 10 procent van de eerste
tranche van 100 miljoen euro, die beschikbaar was om woningbouwprojecten uit het
slop te halen, voorlopig niet benut wordt. Dat zegt Bert van Delden,
plaatsvervangend directeur-generaal van het ministerie van VROM. Hij schat dat
er nog meer geld terugkomt. “Als dat percentage op 25 procent uitkomt, zou ik
niet gek opkijken.” Dat geld zal doorgeschoven worden naar de derde tranche. Het
ministerie heeft volgens hem niet overwogen om de startdatum voor de bouw een
paar maanden naar achteren te schuiven. “Dat was ook niet nodig, het ging om
plannen die panklaar lagen. En het zou bovendien rechtsongelijkheid creëren.
Vooral voor gemeenten die intekenden voor subsidie, maar geen geld toegewezen
kregen.” Bouwprojecten moeten nu voor 31 december van dit jaar gestart zijn. De
NVB pleitte een paar weken geleden ervoor deze datum naar achteren te schuiven.
De eerste tranche met 100 miljoen euro was met 130 miljoen euro overtekend.
Honderdvijftig gemeenten hadden belangstelling.

Belangstelling

Volgens van Delden is er ook weer veel belangstelling voor de tweede tranche,
waarvoor 150 miljoen euro is gereserveerd. “Die inschrijving is overtekend,
hoeveel precies is aangevraagd, weet ik niet precies, SenterNovem is nog bezig
met tellen.” De tweede tranche is bedoeld voor bouwprojecten die voor 1 juli
2010 moeten beginnen.

Derde tranche

Van Delden benadrukte op een landelijk congres voor grondbedrijven dat de
voorwaarden voor derde tranche nog helemaal open liggen. “Het is dus niet gezegd
dat het subsidies worden, of dat het geld gestort wordt op het gironummer van de
gemeente. Het gaat er niet om of de kat zwart of wit is, als hij maar muizen
vangt. Wel zullen we letten op de synergie-effecten in de regio. Werk van werk
maken is een aantrekkelijk perspectief.” Aedes-voorzitter Marc Calon, als
spreker aanwezig op het congres, had wel een suggestie hoe de overheidssteun in
te zetten. “Een garantiesysteem om de slechte periode te overbruggen. Dat is
beter dan cash.”

Reageer op dit artikel