nieuws

Fel verzet tegen ander brugbesluit

bouwbreed

Het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) maakt zich grote zorgen over de toekomstige veiligheid van honderden bruggen en viaducten die snel aan herstel toe zijn.

Door een wijziging van het Bouwbesluit die per 1 december ingaat, hoeven
bestaande bruggen en viaducten na renovatie niet sterker te zijn dan de laagste
veiligheidseisen. Een uiterst onverstandig besluit, oordeelt het COBc, een
organisatie van ongeveer honderd gemeentelijke constructeurs. Zij dringt er dan
ook bij minister Van der Laan op aan dat hij het besluit snel terugdraait.
“Overal hoor je dat bestaande viaducten en bruggen aan de zwakke kant zijn door
hogere verkeerslasten. Dan ga je toch niet de minimale grenzen opzoeken”, licht
voorzitter Joop van Leeuwen toe. Volgens hem gebruikt de minister ook de
verkeerde argumenten om het besluit aan te passen. “Hij denkt dat gemeenten nu
sneller vergunning kunnen verlenen. Dat waag ik te betwijfelen. Gemeenten zullen
immers moeten blijven toetsen. Het scheelt opdrachtgevers zoals gemeenten en
Rijkswaterstaat hooguit kosten, maar daar heb ik hem niet over gehoord.”

Risico

Nico Scholten van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw is het helemaal met
het COBc eens. Hij drukt zich fermer uit. “Je loopt nu het risico dat
gerestaureerde bruggen binnen een jaar instorten.” Scholten wijt het
“risicovolle besluit” aan gebrek aan kennis bij het ministerie van VROM.
Scholten – en ook de COBc – stuurde een paar weken geleden al brieven naar het
ministerie met de bezwaren. Op basis daarvan zijn door de Vaste Kamercommissie
Wonen vragen gesteld aan de minister. Vooralsnog zijn die onbeantwoord . De
wijziging geldt overigens niet voor de bouw van nieuwe bruggen en viaducten.
Scholten vindt alleen dat al vreemd. “Waarom dan wel voor de bestaande bouw?”
Overigens was het tot voor kort ook al zo dat gemeenten bij een renovatieproject
konden kiezen voor de minimale sterktegrens. Door één woordje in het Bouwbesluit
te veranderen, heeft een gemeente die keus niet meer. Voor de lokale overheden
heeft die ‘kleine’ verandering wel grote gevolgen, stelt Scholten. “Zij zullen
de reparaties jaarlijks moeten keuren, omdat de kunstwerken niet voor langer
gebruik geschikt zijn.”

Reageer op dit artikel