nieuws

Extra waterberging Zeeuw se Eilanden

bouwbreed Premium

In drie deelgebieden van waterschap Zeeuwse Eilanden zijn aanleg van extra waterbergingen met natuurlijke oevers en het vergroten van de gemaalcapaciteit nodig om wateroverlast te voorkomen.

Dat blijkt uit de waterplannen buitengebied van Sint Philipsland, Maelstede-Dekker en Noord-Beveland. Verder moeten afvoergebieden van water met elkaar worden gekoppeld en is het nodig dat in natuurgebieden overtollig regenwater wordt vastgehouden. In de zeven andere deelgebieden van waterschap Zeeuwse Eilanden staan vergelijkbare maatregelen op stapel. Daarmee is in de jaren tot en met 2015 een investering gemoeid van 71 miljoen euro, zo laat een woordvoerder van het waterschap weten. De details voor de waterplannen voor de zeven overige gebieden worden volgende maand gepresenteerd in het waterbeheerplan voor de periode 2010-2015.
Verder maakt het waterschap bekend dat alle gemeenten binnen het waterschap een stedelijk waterplan krijgen. In dat kader is het bestuurslichaam begonnen met landmetingen in de bebouwde kom van Middelburg. In alle oppervlaktewateren vinden de landmetingen plaats. Zo worden onder meer de hoogte van waterbodem en buisleidingen gemeten. Uiteindelijk moet het complete waterstelsel in kaart worden gebracht. Nadat de situatie in Middelburg is onderzocht, komen Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Zierikzee aan de beurt. Het karwei moet eind maart 2010 klaar zijn.

Samenwerking

Volgens het waterschap zijn de landmetingen nodig om beheer en onderhoud van het watersysteem efficiënter te laten verlopen. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen van een toekomstige klimaatverandering. Momenteel gaat het goed met het onderhoud van waterlopen en waterpartijen in de kernen. Door samenwerking tussen het waterschap en de gemeenten wordt het baggerwerk op peil gebracht. Eerder werd bekend dat Waterschap Velt en Vecht 100 miljoen euro investeert in een klimaatbestendig watersysteem.

Reageer op dit artikel