nieuws

Eurlings ziet niets in regel spoorwerker

bouwbreed

FNV Bondgenoten, maar ook Kamerlid Emile Roemer (SP) maken zich al langer zorgen over het spoorwegpersoneel wanneer een onderhoudscontract in handen valt van andere aannemer. Beiden vinden ze dat het personeel dat al jaren in een bepaalde regio werkt met het contract moet mee verhuizen.

De zogeheten ‘mens volgt werk-regeling’ die bij aanbestedingen van
personenvervoer wordt gebruikt, zou de spoorveiligheid ten goede komen
(opgebouwde ervaring) en tegelijkertijd de werknemers meer zekerheid bieden.
Roemer bracht het plan tijdens een debat in de Tweede Kamer onder de aandacht
van de minister. Eurlings reageert dat het zaak is van aannemers zelf.
Allereerst stelt hij dat het aanbesteden van concessies voor streekvervoer niet
kan worden vergeleken met concessies voor spooronderhoud. Anders dan bij het
gunnen van streekvervoer wordt bij spooronderhoud namelijk geen ‘exclusief
recht’ gegund, is zijn uitleg: “ProRail gunt een werk in concurrentie.” Eurlings
voelt er niets voor om de mens volgt werk-regeling in de spoorwegwet op te
nemen. Ook de aanbestedingswet is daar volgens hem niet geschikt voor. “Deze
regelgeving heeft een goede marktwerking tot doel en beoogt niet om afspraken
tussen aannemers dwingend voor te schrijven. Het aanbestedingsrecht kent
bovendien een brede toepassing in tal van sectoren en is dus niet beperkt tot de
relatie tussen ProRail en de aannemers. Het is daarom niet wenselijk om een mens
volgt werk-regeling hierin op te nemen.”

Nadelen

Het onderhoudscontract leent zich volgens Eurlings evenmin voor een regeling.
ProRail, noch de aannemer zouden in een contract kunnen afdwingen dat de
‘volgende’ aannemer het personeel overneemt. Aannemers die toch afspraken willen
over personeel, moeten onderling zelf het initiatief daartoe nemen, vervolgt de
minister. Hij waarschuwt wel dat dergelijke afspraken kostprijsbeïnvloeding
kunnen verstoren. Vooral voor de efficiency doelstellingen van ProRail zou dat
onwenselijk zijn. In 2003 konden aannemers onderling niet tot afspraken komen,
besluit Eurlings.

Reageer op dit artikel