nieuws

Eurlings geeft uitleg over sloom ideeënloket

bouwbreed Premium

Het aparte loket bij Verkeer en Waterstaat voor uitgewerkte ideeën uit de bouw werkt niet. Ook kansrijke projecten lijken geen kans van slagen te hebben. De Tweede Kamer wil vandaag opheldering van minister Eurlings (verkeer).

Eurlings gaat in de Tweede Kamer in op de nieuwe aanbestedingsmethodes van
Rijkswaterstaat. Daarnaast moet hij verklaren waarom het speciaal opgezette
ideeënloket zo stroef verloopt. Zeker nu een vergelijkbaar initiatief bij
ProRail wel van de grond komt. Oud-minister Peijs nam twee jaar geleden het
initiatief om een apart loket op te richten voor ideeën. Daarbij hoorde de
belofte dat kansrijke plannen niet meer in een bureaulade van ambtenaren zouden
verdwijnen. Er stroomden meer dan 500 reacties binnen bij het loket, waarvan
driekwart meteen werd afgewezen. Uit de evaluatie van Verkeer en waterstaat
blijkt dat 123 plannen in aanmerking kwamen voor een intake-gesprek. Elf daarvan
gingen door naar de tweede ronde.

Geen concrete opdracht

Vanwege de vele inzendingen blijft het loket nog twee jaar bestaan. Wat
daarna gebeurt, is onduidelijk. Het ministerie claimt in de evaluatie dat vier
projecten met een positief besluit zijn gehonoreerd. Een zelfde aantal is
afgewezen en drie ideeën zijn nog onbeslist. Om geen belangen te schaden, doet
het ministerie geen mededelingen over de inhoud van de voorstellen. Onder de
voorstellen bevinden zich de overkapte snelweg van Movares, het project
Zwartsluis, A3 en de suppleties van ecobeach van BAM en de hoge weg van Strukton
voor de noordelijke ring in Utrecht. De indieners kregen te horen dat het
realistische en kansrijke projecten zijn. Voor zover bekend is echter geen enkel
voorstel uitgemond in een concrete opdracht.

Reageer op dit artikel