nieuws

EU pleit voor privaat geld in infrastructuur

bouwbreed Premium

De Europese Commissie wil dat overheden vaker en beter gebruik maken van publiek-private samenwerking.

Private financiering is nodig om te investeren in infrastructuur. In een
zogenoemde Mededeling ter aanmoediging van de toepassing van pps klaagt de
commissie erover dat het fenomeen veel te weinig wordt toegepast waardoor het
slechts een gering deel van de publieke investeringen uitmaakt. Dat is jammer,
omdat de behoefte aan infrastructuur groot is, terwijl door de crisis de
overheidsfinanciën in vrijwel alle Europese landen onder druk staan. “Nu Europa
zich herstelt van de economische crisis kan publiek-private samenwerking de
overheden helpen werkgelegenheid te scheppen door in de toekomst te blijven
investeren”, vindt commissievoorzitter JoséManuel Barroso. Hij wijst erop dat de
commissie wil dat landen, waaronder Nederland, snel hun overheidsfinanciën weer
op orde brengen. Dat zal de ruimte voor investeringen verder onder druk zetten.

Meer middelen

In een aantal landen lopen binnenkort de stimuleringsmaatregelen af. Dat kan
tot gevolg hebben dat investeringen in infrastructuur zullen inzakken. Dat vindt
de commissie slecht, omdat er nog heel wat geld nodig is. Zo is alleen voor de
Trans-Europese transportnetwerken in de periode 2007-2013 zo’n 20 miljard euro
nodig aan financiering. Meer dan de helft daarvan moet nu nog worden uitgegeven.
Ook is nog heel veel geld nodig voor investeringen om te kunnen voldoen aan de
afspraken op het gebied van klimaatverandering en energie. Barroso laat het niet
bij mooie woorden alleen, maar probeert ook instrumenten aan te dragen waarmee
pps gemakkelijker op poten kan worden gezet. Zo zal de Europese Investeringsbank
meer middelen vrijmaken voor pps-leningen en gaat de commissie garanties voor de
financiering van pps ontwikkelen. Als er sprake is van EU-financiering zullen de
procedures zo worden gemaakt dat pps-projecten net zo makkelijk gefinancierd
kunnen worden als overheidsprojecten. Ook gaat de EU werken aan een wettelijke
instrumentarium voor concessies.

Reageer op dit artikel