nieuws

Elektriciteit uit afvalwater in Afrika

bouwbreed Premium

Afvalwater is geen nutteloos restproduct, maar een bron van waardevolle grondstoffen en energie, vindt prof.dr.ir. Jules van Lier.

“Neem huishoudelijk afvalwater in de derde wereld,” illustreerde hij zijn
intrederede aan de Technische Universiteit Delft. “Als je uitgaat van 50 procent
terugwinning van de chemische energie, bedraagt het potentiële vermogen dat je
kunt opwekken uit menselijke uitwerpselen, 200 wattuur per persoon per dag. In
de slums van Afrika is dat de hele avond verlichting.” Tot nog toe hebben de
besturen van derdewereldlanden volgens hem weinig aandacht voor alternatieven.
Van Lier noemt die vaak beter geschikt en robuuster dan de westerse technieken
die meestal worden gekozen.

Reageer op dit artikel