nieuws

‘Duurzaamheid heeft grote gevolgen voor betonbouw’

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers stellen steeds meer eisen aan de duurzaamheid van bouwwerken.

“De consequenties voor beton kunnen vergaand zijn”, stelt Jaap Balkenende van
ProRail. Hij verwacht een enorme stimulans voor innovatie. Balkenende is
projectmanager van de Hanzelijn en voorzitter van Stubeco, de studievereniging
voor de uitvoering van betonconstructies. Hij zou een lezing geven op de
Betondag, die morgen plaatsvindt in De Doelen in Rotterdam. “Bij de uitvoering
van de Hanzelijn hebben we vooruitgelopen op de CO2-ladder”, vertelt hij.
Aannemers krijgen van ProRail een fictieve korting bij de aanbesteding als zij
duurzaam bouwen. Hoe hoger hun CO2-prestatie, des te hoger is de korting. “We
kunnen logistiek en transport optimaliseren. Hulpconstructies kunnen worden
hergebruikt. Het levert een ander beeld op van de uitvoering”, aldus Balkenende.
Over het materiaal beton zegt de projectmanager, dat het zich goed bewezen
heeft. Het verrast hem dat de productie van cement wereldwijd goed is voor 5
procent van de CO2-uitstoot. “Ik heb geen pasklaar antwoord. Je kunt denken aan
het gebruik van meer granulaat in beton. Ik verwacht veel meer hergebruik”,
aldus Balkenende. Zijn lezing op de Betondag gaat niet door, omdat op hetzelfde
tijdstip een debat plaatsvindt over duurzaam opdrachtgeverschap. Onder leiding
van Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen aan de Universiteit Nyenrode,
discussiëren onder meer Elco Brinkman van Bouwend Nederland en Patrick Buck,
directeur projecten van ProRail, over het duurzaam inkopen van bouwwerken. “Ik
breng onder de aandacht dat duurzaamheid is te bevorderen door het prikkelen van
de aannemers”, aldus Buck. “Wij doen dat met de CO2-prestatieladder. Enkele
aannemers zijn al gecertificeerd.”

Granulaat

Over de concrete gevolgen voor het materiaal beton heeft hij nog niet
nagedacht. Het verhogen van het aandeel granulaat noemt hij een na te streven
doel, als de mogelijkheid bestaat. Hij verwijst voor details naar zijn collega
Frans van Duren, projectleider bij ProRail. “Het maken van cement hoest veel CO2
op. Dat staat in de belangstelling”, aldus Van Duren. “Waartoe dat gaat leiden
weet ik niet. Maar we hebben beton wel nodig.”

Reageer op dit artikel