nieuws

De leden van Brinkman

bouwbreed Premium

Zagen aan de tak, waarop je zit

Dat doen bedrijven, die het lidmaatschap van een brancheorganisatie opzeggen. Op brancheniveau worden belangrijke zaken geregeld. Het resultaat van het bedrijf is voor zeker een kwart rechtstreeks gevolg van de condities, die binnen een branche gelden. Als een branche de zaken goed op orde heeft, baant dat de weg voor florerende bedrijven. Sinds de fusie van VGBouw en het toenmalige BouwNed in 2004 tot het grote Bouwend Nederland, rommelt het in de bouwsector. Voordien was er betrekkelijke rust en lagen de zaken helder. Het mkb voelde zich thuis bij het NVOB en later BouwNed, de rechtsvoorgangers van Bouwend Nederland. Grotere bedrijven kwamen aan hun trekken binnen VG Bouw. Dat gold ook voor de infratak. Binnen het vroegere InfraNed had die sector de zaken op orde. Binnen het toenmalige AVBB ontmoetten alle deelsectoren elkaar voor afstemming over de gemeenschappelijke belangen. Het is nog steeds de vraag of de omslag van koepelorganisatie naar grote brancheorganisatie een goede greep was. Het is meer ingegeven door de wens van de politiek om één herkenbare gesprekspartner te hebben, dan door het verlangen van de leden om in één huis te wonen. Er bestaat een psychologisch vacuüm tussen het mkb en de eigen organisatie. Nog steeds zijn er bouwbedrijven die op hun briefpapier en de bedrijfsgevel ‘Lid NVOB’ vermelden. Als je dat in 2009 nog doet, heb je veel heimwee naar een vroeger tijdperk, waarin je elkaar binnen de club nog kende. Dat onderlinge gevoel van ‘voor en met elkaar’ is binnen Bouwend Nederland ver te zoeken en misschien wel nooit van de grond gekomen. Dat heb je snel met een fusie, die meer van bovenaf opgelegd is dan vanuit de haarvaten is opgebloeid. Andere sectoren kennen nog wel gescheiden organisaties voor enerzijds mkb en anderzijds de grote bedrijven. Zo hebben we in de metaalsector nog altijd de Metaalunie en FME/CWM. Dat heeft zijn voors en tegens. Een groot winstpunt is de onderlinge concurrentie tussen deze organisaties. Je hebt ook nog de cao voor de kleinmetaal en de grootmetaal. Met de daarbij behorende werkingssferen. Dat levert gezonde competitie op, ook op het gebied van loonkosten. Nu ook grote bouwbedrijven Bouwend Nederland de rug toekeren, ontstaat een nieuwe situatie. Er kan nagedacht worden over de opsplitsing van Bouwend Nederland in een mkb-deel en een deel voor grote bouwbedrijven. Binnen die doelgroepen kunnen lokale en sectorale zaken opgepakt worden. Wat doe je alleen? Wat doe je samen? Als de sectoren voldoende gemeenschappelijke belangen hebben, kan het imposante Bouwhuis in Zoetermeer blijven bestaan. Als je blijft zagen aan de tak waarop je zit, val je naar beneden. Als je tijdig omkijkt naar een andere tak, vind je een veilig onderdak.

Reageer op dit artikel