nieuws

De Key ontslaat algemeen directeur

bouwbreed Premium

De raad van commissarissen van woningcorporatie De Key heeft besloten directeur Jaap van Gelder per 1 januari uit zijn functie te ontheffen.

Aanleiding voor het vertrek is volgens Saskia Groenewegen, vice-voorzitter
van de raad van commissarissen, onder meer dat projecten “veel te optimistisch
zijn ingeschat”. De Amsterdamse corporatie boekte vorig jaar een verlies van 32
miljoen euro. Ook in 2007 schreef de corporatie rode cijfers. “We hebben
geconstateerd dat we een aantal dingen moeten ombuigen. Dat betekent dat we ons
minder gaan richten op het midden- en hogere segment, en de dingen die verder
afstaan van de volkshuisvestelijke taak. We hebben met Jaap van Gelder over deze
opgave gepraat. De raad heeft besloten, in diplomatieke termen: dat gaat Jaap
niet doen.”

IJskast

Van Gelder was vooral op groei gericht, aldus Groenewegen. De nieuwe
directeur moet vooral een pas op de plaats maken. Een taak van de nieuwe
directeur is risicovolle projecten in de ijskast te zetten of af te blazen. “Er
zijn gauw een tiental projecten met een hoger risico. Die moeten omgebogen
worden in een andere constellatie.” Om welke projecten het gaat, wil Groenewegen
niet zeggen. “We moeten eerst praten met de stakeholders. Het zou niet leuk zijn
als ze dat in de krant lezen.”

Reageer op dit artikel