nieuws

Commentaar Scholen

bouwbreed Premium

Minister Van der Laan gaat de rol en positie van architecten bij de bouw van scholen kritisch onderzoeken, zo zei hij gisteren in een Kamerdebat over bouwregels

Een mooie belofte, maar wat levert dat op? Van der Laan noemde het slechte binnenklimaat – zelfs in nieuwe schoolgebouwen – een “fundamenteel probleem”. Dat moest hij ook wel zeggen, want meerdere rapporten maken duidelijk dat er nog steeds scholen worden ontworpen en gebouwd waarbij het schort aan tal van zaken. Het is dus goed dat verschillende brancheverenigingen in de bouw het Partnership Scholenbouw zijn aangegaan om zich in te zetten voor betere onderwijshuisvesting. Het partnerschap zal het komende jaar kennis en ervaring uit twintig scholenbouwprojecten bundelen, zodat nieuwe scholen wel gezond, functioneel en toekomstigbestendig worden gebouwd.
Deze best practicesvergroten ongetwijfeld het bewustzijn, maar het is nog maar de vraag of het daadwerkelijk zal leiden tot gezondere scholen. Geld – of verkeerde besteding van geld – blijkt namelijk steeds weer de belangrijkste boosdoener van de ellende. Geld dat bij gemeenten blijft liggen, omdat die andere prioriteiten hebben. En geld dat bij gemeenten blijft liggen, omdat zij geen baat hebben bij lage exploitatiewensen en kosten van de scholen zelf. Geld waarmee bovendien slordig wordt omgegaan, omdat schoolbestuurders vaak maar één keer in hun leven een school laten bouwen. Geld dat, als we minister Van der Laan mogen geloven, steeds vaker bij dezelfde architecten en bouwmanagementbureaus terechtkomt. Dit omdat de lijst met bureaus die in de afgelopen vijf jaar ten minste drie scholen bouwden (vaak een aanbestedingseis) nooit langer wordt.
Onderzoek, goede voorbeelden verzamelen, het maakt scholen niet gezonder. Toezicht, daar draait het om, zoals de commissie-Dekker al adviseerde. Maar dat kost ook geld.

Reageer op dit artikel