nieuws

Brabant wil duurzame energievoorziening

bouwbreed

Zonne-energie, gebruik van industriële restwarmte, biomassa en isolatie van woningen, dat zijn de speerpunten in het nieuwe energiebeleid van Noord-Brabant.

Brabant wil zichzelf op de kaart zetten met vernieuwend energiebeleid zo blijkt uit de startnotitie Masterplan Duurzame Energie dat Gedeputeerde Staten voorleggen aan Provinciale Staten. Volgens gedeputeerde Lily Jacobs komt 95 procent van ons huidige energiegebruik van fossiele brandstoffen die steeds schaarser zullen worden. “Om het huidige niveau van welvaart en comfort te behouden moeten we dus nu investeren in duurzame energie en energiebesparing”, aldus Jacobs.
De provincie zet daarom in op diverse duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, zowel voor grootschalige opwekking als voor woningen. Aangezien woningen goed zijn voor 17 procent van het energieverbruik in Brabant, is daar nog een wereld te winnen. Uiteraard wordt daarbij gedacht aan isoleren van de woningen, maar ook toepassing van duurzame energietechnieken als warmte-krachtkoppeling, koude-warmteopslag, zonne- en windenergie.

Doelstelling

Behalve Brabant hebben alle provincies wel een energiebeleid waarin duurzame doelstellingen zijn opgenomen. Zo rekenen de meeste erop dat zij in 2020 de CO2-emissies met ministens 20 procent hebben teruggedrongen. Dat was de Europese doelstelling voor dat jaar. De EU streeft nu overigens in de klimaatconferentie in Kopenhagen begin volgende maand naar hogere cijfers.
Het verst gaat de provincie Utrecht. Die wil dat in 2040 alle gebouwen in de provincie in hun eigen energiebehoefte voorzien. Komend jaar wil gedeputeerde Wouter de Jong het Rijk vragen een wet te maken die dit verplicht stelt.
Het Rijk zelf denkt nu ook aan aanscherping van het beleid met fiscale en/of wettelijke maatregelen.

Reageer op dit artikel