nieuws

Bouw Nijmegen daalt, tekort aan huizen stijgt

bouwbreed

De woningnieuwbouw in Nijmegen is ver weggezakt. Veel projecten liggen stil in afwachting van betere tijden. Het woningtekort loopt daardoor op.

Dit jaar denkt wethouder De­pla nog aan de oplevering van 1000 woningen. In
2010 zakt dat aantal naar 400 en voor 2011 ziet het er nauwelijks beter uit. De
nettotoevoeging aan de woningvoorraad die in 2005 nog op 1460 lag, is nu gezakt
naar 459. Dramatisch, vindt de wethouder alleen al omdat de vraag naar woningen
de komende jaren onverminderd groot blijft. Tot 2020 heeft de gemeente zich tot
taak gesteld 13.000 nieuwe woningen te laten bouwen. Dat is voor 9000
uitbreidingsbehoefte en voor het overige inloop van het tekort en vervangende
nieuwbouw. Deze forse opgave maakt tempo in de woningbouw noodzakelijk, schrijft
de gemeente in een rapport over de woningmarkt. De verkenningen waarop de
gewenste nieuwbouwproductie is gebaseerd, dateert van voor de kredietcrisis. Op
korte termijn zullen woningbehoefte en daadwerkelijke woningvraag niet volledig
overeen komen. De gemeente verwacht echter op middellange termijn dat de
behoefte niet lager zal liggen. De behoefte aan nieuwbouw staat niettemin in
schril contrast tot de werkelijke bouw. Projectontwikkelaars hebben inmiddels al
1800 geplande woningen geschrapt bij gebrek aan belangstelling. Daarbij gaat het
om woningen waarvoor de bouwvergunningen al zijn afgegeven. Vandaar de
veronderstelling dat het aantal opgeleverde woningen de komende twee jaar
dramatisch inzakt. Enig lichtpuntje is dat de perikelen rond de
milieueffectrapportage in de Waalsprong en de gedwongen bouwstop inmiddels
achter de rug zijn. Vanaf 2011 worden daar weer opleveringen verwacht.

Reageer op dit artikel