nieuws

Bouw-cao geldt definitief voor alle bouwbedrijven

bouwbreed Premium

De bouw-cao geldt definitief voor alle bouwbedrijven, ook voor de leden van de Aannemersfederatie Nederland (AFNL).

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao, die eerder
dit jaar werd afgesloten, algemeen verbindend verklaard. De bezwaren die de AFNL
tegen de bouw-cao had ingebracht, zijn door het ministerie verworpen. De
Aannemersfederatie was tegen een algemeenverbindendverklaring, omdat zij als
branchevereniging niet betrokken was bij de cao-onderhandelingen. Ook vond zij
de overeengekomen loonsverhoging van 2 procent te hoog en de scholingsafspraken
te duur. “Wij zijn teleurgesteld”, laat AFNL-bestuurder Gijs Buijs dan ook
weten. “We worden nu geconfronteerd met een loonkostenstijging van 3 procent in
een markt die zwaar onder druk staat. Dat is niet goed. We moeten maar gaan
nadenken over een eigen cao.” FNV Bouw is zeer tevreden met het besluit van het
ministerie. Volgens sectorbestuurder Mieke van Veldhuizen is de cao van
levensbelang om de sector bouwrijp te maken voor na de crisis. “We moeten er
alles aan doen om jongeren naar de bouw te halen. De bouwplaats moet een
aantrekkelijke werkplek zijn. Want al duurt economisch herstel in de bouw langer
dan in veel andere sectoren van de economie, straks zijn vakmensen dringend
nodig. Ook bij de bedrijven van de AFNL.”

Reageer op dit artikel