nieuws

BESCHOUWING Keijts naar Portaal

bouwbreed Premium

Portaal is een van de merkwaardigste Nederlandse woningcorporaties. Groot, de vierde van Nederland met 54.000 woningen. Voortgekomen uit overwegend leuke stedelijke corporaties. Actief in een toevallige verzameling steden langs de Rijn en de Limes en belast met een instabiele bestuurlijke structuurZo hebben de twee bestuursvoorzitters uit de beginjaren van deze eeuw het veld moeten ruimen. De eerste vanwege ruzie en discussie over integriteit. De tweede omdat hij het niet kon vinden met zijn collega-bestuurder. Met de komst van Bert Keijts per 1 januari 2010 lijkt stabiliteit niet langer het probleem. Keijts is een succesvol overheidsmanager. Van volkshuisvesting of wonen in de brede zin heeft hij geen verstand, maar dat is niet erg. Gelukkig heeft hij er zin in: “Een prachtige nieuwe taak waar ik ‘zakelijkheid’ kan verbinden met een grote maatschappelijke uitdaging ‘samen bouwen aan een kansrijke toekomst voor mensen en buurten’.” De belangrijkste twee opgaven die Keijts zal moeten agenderen, gaan over het bestaansrecht van Portaal. De eerste is de mythe van de synergie. Wat is de meerwaarde van een holding die bestaat uit corporaties van Leiden tot Nijmegen? Dat is nu een groot geheim. De tweede is de lokale verankering en de slagvaardigheid van de lokale vestiging. Of zoals een wethouder van Arnhem eens zei: “Als ik een probleem heb, bel ik eerst Volkshuisvesting. Die snappen waar het over gaat, die zijn van hier. Daarna bel ik Vivare, want die is aan de regio gebonden. Portaal bel ik als laatste.” Keijts heeft de laatste jaren gewerkt aan de verandering van Rijkswaterstaat en de Bouwdienst. Kerntaken. Afslanken. Uitbesteden en samenwerken. En vooral geen flauwekul. Die ervaring helpt bij de belangrijkste strategische keuze, die Portaal te maken heeft. Defuseren en terug naar de bewoners in de steden. Of een toonaangevende landelijke corporatie met betekenisvolle lokale vestigingen worden.


Adviseur Andersson Elffers Felix

Reageer op dit artikel