nieuws

Alles is gericht op snelle uitvoering

bouwbreed Premium

Waarom bent u sleutelfiguur? Die vraag krijgen alle projectmanagers die inschrijven op de Spoedwet-projecten voorgelegd door Rijkswaterstaat. Het antwoord in combinatie met een aantal andere specifieke vragen weegt voor 20 procent mee bij de gunning.

De interviews met de cruciale personen in de uitvoering, zijn een van de
opvallende aspecten rond de aanbesteding van de zes bundels met wegverbredingen.
Omdat de uitkomst zwaar meeweegt, is een goede voorbereiding van bouwers
onontbeerlijk. Toch verloopt de aanbesteding vlotter dan normaal. “Zeker als je
de procedure voor zes gebundelde contracten afzet tegen zestien losse
d&c-contracten”, vergelijkt inkoopmanager Carlita Vis van Rijkswaterstaat.
Alles is gericht op een snelle uitvoering. De opdrachtgever verlangt geen
uitgewerkt ontwerp en de aannemer hoeft slechts een richtprijs neer te leggen.
Wie daar na uitwerking van het ontwerp niet meer dan 5 procent vanaf wijkt,
wacht een leuke no-claim bonus. Die is afhankelijk van de risico’s per project
vastgesteld. De ontwerpfase is nu de volgende spannende fase waar
bouwcombinaties en Rijkswaterstaat met elkaar samenwerken om tot een
uitvoeringscontract te komen. “Daarna lijkt het project weer op een
d&c-contract en blijven we op afstand de uitvoering volgen”, vult
portfoliomanager Louis Schouwstra aan. De opdrachtgever durft nog geen antwoord
op de vraag te geven of de projecten nu duurder zullen uitpakken met de
vernieuwende aanpak. In totaal is zo’n 800 miljoen euro beschikbaar voor de zes
bundels. De gunning vindt plaats op een richtprijs en zegt nog weinig over de
eindafrekening. Uiteraard zal de vernieuwende methode worden geëvalueerd en
volgt ook een conclusie over de kostprijs ten opzichte van andere
contractvormen.

Souplesse

Bij geen van de trajecten zijn de procedures volledig afgerond en het is
zeker dat de contracten aanpassing nodig hebben. Mogelijk wordt een aantal
trajecten aangevochten bij de Raad van State en dat kan zomaar een jaar extra
tijd kosten. Souplesse is daarom een vereiste en scoorde hoog in het plan van
aanpak. “We zien het liefste aannemers die flexibel plannen en zich kunnen
aanpassen op onze planning.” Schouwstra treedt op als de feitelijke
opdrachtgever van de zes deelprojecten en is ook nauw betrokken bij de
interviews. De eerste twintig zijn afgelopen week gevoerd in aanloop naar de
eerste voorlopige gunning. “Regelmatig wordt het plan van aanpak geschreven door
externe ingenieursbureaus en we wilden zien in hoeverre aannemers die plannen
zelf in de vingers hebben.” Vorige week zijn de twintig interviews geweest met
de sleutelfiguren van de vijf inschrijvers voor de A1/A6. Het is Rijkswaterstaat
opgevallen dat de meeste aannemers goed beslagen ten ijs kwamen. Naast de
projectmanager mocht de aannemer nog drie sleutelfiguren voor de uitvoering naar
voren schuiven. Ze zijn een uur lang ondervraagd. Allen kregen meteen de vraag
voorgelegd waarom zij dachten cruciaal te zijn voor een vlotte uitvoering. De
rest van de vragenlijst is geheim, maar hebben betrekking op risico’s,
tegenvallers en omgevingsfactoren. De ambtenaren van Rijkswaterstaat hebben
afgelopen week hard moeten werken om zo snel tot gunning over te gaan: “Vooral
de motivatie kost tijd en moeite. Je kunt niet zeggen dat iemand scoort omdat
hij leuk lacht of aardig overkomt, want je moet goed kunnen verdedigen waarom
Rijkswaterstaat vindt dat de ene combinatie hoger scoort dan de ander.”

Spoedwetbundels

Plafondprijs per pakket; traject (in miljoenen euro’s ex btw);
status

Bron: Rijkswaterstaat.

Reageer op dit artikel