nieuws

Zeeland wil duurzaam inkopen simpel houden

bouwbreed

Zeeuwse overheden gaan grond- weg- en waterbouwprojecten op dezelfde manier inkopen. “Anders worden aannemers gillend gek.”

Thomas van Belzen Lokale overheden moeten zich vanaf volgend jaar houden aan
duurzame inkoopcriteria van het Rijk. Om te voorkomen dat elke gemeente of
waterschap het wiel zelf uitvindt, steken Zeeuwse overheden vandaag de koppen
bij elkaar. Het doel is tweeledig, legt Wim Pulles, inkoopadviseur van de
gemeente Middelburg uit. “De criteria moeten zo simpel mogelijk worden opgenomen
in aanbestedingen én we willen meer samenwerking tussen de overheden: een
riolering of weg stopt niet bij de gemeentegrens.” Evert Swart, coördinator
duurzame bedrijfsvoering van waterschap de Zeeuwse eilanden, sluit zich aan bij
het verhaal van Pulles. “Je wilt aannemers een eenduidige uitleg geven. Anders
worden ze gillend gek.” Voor het beste resultaat is Pulles ervan overtuigd dat
de nieuwe inkoopeisen het best kunnen worden opgenomen in de landelijk geldende
RAW moederbestekken. “Op die manier wordt inkopen in heel Nederland hetzelfde.”
Daarvoor is hij voor een deel wel afhankelijk van CROW die de inhoud van deze
bestekken bepaalt. Een woordvoerder van CROW zegt de behoefte af te wachten en
meldt daarbij dat het Zeeuwse voorstel niet één, twee drie is uitgevoerd. “Dat
behoeft een grondige aanpak.”

Criteria

Zeeland heeft CROW niet per se nodig, verzekert Pulles. Makkelijk leesbare
vertalingen van de criteria wel. “Vandaag gaan we die voor een achttal criteria
opstellen. Ja, je zou het kant-en-klaarrecepten voor duurzaam inkopen kunnen
noemen.” De criteria waar de Zeeuwse overheden zich over buigen gaan onder meer
over baggeren, herbestrating, riolering en kleine kunstwerken.” Pulles heeft
overigens niet de indruk dat de groene inkoopeisen de wereld op zijn kop zetten.
“De straatverlichting in Middelburg is al vijf jaar een stuk duurzamer dan de
criteria die er nu voor gelden.”

Reageer op dit artikel