nieuws

Witteveen+Bos ontwerpt mobiliteitsplan voor Riga

bouwbreed

Witteveen+Bos gaat plannen uitwerken om de mobiliteit in de Letse hoofdstad Riga drastisch te verbeteren.

Het Deventer ingenieursbureau werkt in een consortium samen met NEA
Transportonderzoek en HTM. Het projectgebied beslaat 6984 vierkante kilometer en
betreft ruim een miljoen inwoners. Gestart wordt met een budget van 700.000
euro. Het consortium staat voor de taak een analyse van de huidige situatie te
maken en diverse mobiliteitsvarianten te ontwikkelen. Het voorkeursplan zal
worden omgezet in een binnen vijf jaar te realiseren actieplan. Riga is met zijn
grote zeehaven, vliegveld en spoor een belangrijk knooppunt in de Baltische
regio.

Reageer op dit artikel