nieuws

Voortschrijdend inzicht

bouwbreed Premium

Ik ben een liefhebber van voortschrijdend inzicht

Niets is zo praktisch als de vrijheid een treffende ingreep te kunnen doen wanneer zich in de loop van een project of plan een mogelijke verbetering manifesteert.
In onze sector hebben we een haat-liefde verhouding met voortschrijdend inzicht. Omdat onze projecten altijd anders zijn en grote risico’s en onzekerheden met zich meebrengen, leggen we het liefst bij voorbaat exact vast op welke manier een ander zijn werk moet doen. Killing voor het voortschrijdend inzicht.
Juist omdat elk project anders is, passen we voortschrijdend inzicht onverminderd toe in onze door de tijd ontstane werkmodellen en procedures. De gang van initiatief tot uitvoering moet het uiterste uit ieders technisch en procesmatig kunnen halen, zeker in moderne vormen van samenwerking. Alle partijen die worden betrokken bij de totstandkoming van een bouwwerk steunen steeds meer op elkaars kennis en kunde.
Het verbaast me hoe deze steun op elkaars kennis naast de contractdrang kan bestaan. We schrijven elkaar duidelijke verantwoordelijkheden toe, maar hebben elkaar onvermijdelijk nodig over de grenzen van die verantwoordelijkheden heen.
Dit heeft nogal wat inefficiënties opgeleverd: Veelvuldig overleg, formele wijzigingstrajecten en ondoorvoerbare verbeteringen. Een uit voortschrijdend inzicht van een partij voortkomende optimalisatie in zijn eigen proces vergt formeel draagvlak van alle anderen, wat de kans verkleint dat de voorgestelde ingreep wordt toegepast.
Dit zorgt er vaak voor dat wat we in een project leren, we pas in een volgend project kunnen toepassen en in nieuwe samenwerkingen met andere partijen aan scepsis of wantrouwen verloren dreigt te gaan.
Stel dat we in de toekomst contracten kunnen sluiten zuiver op basis van voortschrijdend inzicht. Wordt het dan mogelijk op eigen werkterrein en op eigen initiatief een proces- of ontwerpverbetering door te voeren zonder dat daar alle andere partijen formeel in moeten worden ingeleid? Innovatie in samenwerking is wellicht meer een juridische uitdaging dan een procesinhoudelijke!
Voorzitter DeNieuwBouw

Reageer op dit artikel