nieuws

‘Verminderen CO2-uitstoot afdwingen’

bouwbreed

Maatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot moeten worden afgedwongen. Ook het bedrijfsleven meent dat dit beter werkt dan de huidige subsidies en stimuleringsmaatregelen, zo signaleert PricewaterhouseCoopers (PwC).

Deze bevindingen brachten PwC tot de petitie ‘Een beter klimaat voor duurzame
energie’, die werd aangeboden aan de vaste Tweede-Kamercommissie van Economische
zaken. PwC sluit zich met zijn conclusie aan bij voorzitter Jan Terlouw van het
Platform voor Energietransitie in de Gebouwde Omgeving (Pego), die vreest dat de
klimaatdoelen zoals het nu gaat, op vrijwillige basis, niet worden gehaald. Het
bureau meent dat “de grootste uitdaging waar we het komend decennium voor staan”
hoger op de politieke agenda moet komen. Het bureau voerde voor het onderzoek
een dertigtal gesprekken met mensen uit het bedrijfsleven en de overheid. De
vraag was hoe de ontwikkeling van duurzame energie een extra impuls kan krijgen.
Volgens Fred Klaassen, verantwoordelijk voor de Renewable Energy Group van PwC,
is het bedrijfsleven bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Klaassen ziet
“ondanks de relatieve welvaart en de druk die het milieu op het dichtbevolkte
Nederland legt” een achterblijvende ontwikkeling van duurzame energie. Reden
temeer waarom de economische crisis volgens hem geen excuus mag zijn om een
tandje lager te gaan. Klaassen wijst juist op de kansen die duurzame energie ook
biedt voor de economische ontwikkeling.

Gelijk

Subsidieregelingen dienen keuzes te beïnvloeden met een financieel argument,
maar ze creëren geen of onvoldoende noodzaak iets te doen. Verplichtingen, zo
stelt PwC, leveren meer eenduidigheid op ten aanzien van verantwoordelijkheden.
Bovendien zorgen ze voor een gelijk speelveld voor alle partijen. Nederland moet
bij het ontwikkelen van regels wel letten op de internationale context, tekende
PwC tijdens het onderzoek regelmatig op als waarschuwing. De regels zullen
helder moeten zijn en voor iedereen in gelijke mate moeten gelden.

Reageer op dit artikel