nieuws

Veiligheid bezoekers theater nooit in gevaar geweest

bouwbreed Premium

Rob Grooten trok in Cobouw van 1 oktober 2009 aan de bel over ontbrekende windverbanden bij een oude baksteenfabriek

De situatie is echter steeds onder controle geweest.
Dit voorjaar is vergunning verleend voor het restaureren van de ringoven Bosscherwaarden en de verbouwing van de westelijke bedrijfshal tot evenementenhal. Omdat er vanaf 12 juni een theaterstuk opgevoerd zou worden gaf de nieuwe eigenaar, Utrechts Landschap, voorrang aan de verbouw van de evenementenhal.
Kort voor de uitvoeringen is in opdracht van de eigenaar de constructie van de hal onderzocht. Een adviesbureau dat controleberekeningen uitvoerde, constateerde dat er geen gevaar bestond voor het beoogde gebruik. Met betrekking tot de evenementenhal werd geconstateerd dat het windverband in het dak nog niet was aangebracht, de schoren in de achtergevel aan de buitenzijde nog moesten worden aangebracht en men de verlichting aan de spanten bedoeld voor het muziektheaterstuk beperkt diende te houden.
Omdat wij, rekening houdend met het feit dat alle in de bouwvergunning geëiste onderdelen nog niet waren verwerkt (welk risico dan ook wilden uitsluiten) hebben wij in overleg met de brandweer en afdeling handhaving bepaald dat, als er sprake zou zijn van wind harder dan kracht 5 de uitvoeringen zouden worden afgelast. De organisatie is hiervan op de hoogte gebracht. In de week van 12 juni deden deze weersomstandigheden zich niet voor.
Op 14 juni 2009 ontving de gemeente een mail waarin Rob Grooten aangeeft dat hij vraagtekens zet bij de constructieve veiligheid van de evenementenhal. Hij vroeg om directe actie. Daarop is ambtelijk nogmaals gecontroleerd of de constructie voldoende veilig was. ER is een controleberekening uitgevoerd en 17 juni teruggemeld dat “het spant de winddruk kan opnemen”.
Op 25 september stuurde Grooten opnieuw een mail. Ditmaal spreekt hij over ‘constructiefouten’. Echter, daarvan kan geen sprake zijn aangezien de werkzaamheden aan de hal nog niet zijn afgerond. De windverbanden worden komende week aangebracht door het staalbedrijf. De oplevering en afmelding aan de gemeente staat gepland voor eind van de maand. De veiligheid van bezoekers is op geen enkel moment in het geding geweest, de actuele situatie is steeds nauwlettend gevolgd en eind oktober zal de hal en het terrein naar verwachting worden opgeleverd conform alle gestelde eisen.

Reageer op dit artikel