nieuws

Veel gemeenten niet eens met kritiek NVB

bouwbreed

Lucht in krappe tijden? Of juist nutteloos en oneerlijk? De Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers (NVB) wil de startdatum voor bouwprojecten die crisissteun kunnen krijgen twee maanden verschuiven. Voor drie op de vijf projecten is de startdatum te vroeg, waardoor subsidie wordt misgelopen. Uitstellen is daarom beter. Hoewel een beetje ruimte in de planning een aantal gemeenten aanlokkelijk toeschijnt, zijn evenzoveel gemeenten tegen verschuiving van de deadline.

Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven zijn ronduit tegen uitstel. Ze zien
er het nut niet van in. Bovendien is uitstel niet eerlijk voor projecten die
vanwege de tijdsdruk niet voor de eerste ronde zijn ingeschreven. Wethouder
Bosch van Utrecht: “Er is inderdaad een aantal projecten die de huidige deadline
niet haalt, maar wel op tijd is voor de vervolgronde. We weten nu al wie het wel
en niet gaat halen, dus ze kunnen zich nu inschrijven. Dat kost misschien meer
tijd maar het is op dit moment gewoon lastig woningbouwprojecten van de grond te
krijgen.” Wethouder Norder van Den Haag begrijpt niets van de oproep van de NVB:
“Je moet de spelregels niet tijdens de wedstrijd veranderen. Ontwikkelaars
moeten geen brieven en persberichten schrijven, ze moeten gewoon bouwen.” Wienke
Bodewes, voorzitter van brancheorganisatie Neprom is ook geen voorstander van
uitstel. “We zien een werkloosheidsgolf komen dus het is juist belangrijk dat de
middelen snel beschikbaar komen.” Een punt dat hij wel als reden voor uitstel
ziet, is de onduidelijkheid bij gemeenten over de Europese regels voor
staatssteun. “Hier moet eerst duidelijkheid over komen, en anders is uitstel een
goede optie.”

Begeleiding

Niet nodig, volgens de woordvoerder van VROM. “We bieden goede begeleiding
aan de gemeenten die het geld moeten uitgeven. Senter Novem is beschikbaar voor
uitleg van de regels.” De gemeenten Nijmegen, Almere, Duiven en Veghel
daarentegen zien wel wat in het voorstel van NVB. Voor moeizaamlopende projecten
is wat extra lucht in de planning welkom. “Het zou de bouwers helpen en dat
juist in de geest van de regeling”, vindt Sander Geertsen, beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Duiven. Ook in Almere zou voor sommige
projecten extra tijd best handig zijn. “Maar dat moet dan wel een strakke
deadline worden want het juist de bedoeling dat er haast geboden wordt.” Volgens
de woordvoerder peinst VROM echter niet over uitstel. “Het werkt
rechtsongelijkheid in de hand voor de projecten die al eerder hadden bedacht dat
ze het niet gingen halen.”

Reageer op dit artikel