nieuws

‘Valse concurrentie door crisisproject’

bouwbreed Premium

De onderzoekslabs van de Rijksbouwmeester leiden tot oneerlijke concurrentie voor architectenbureaus. Bovendien bieden ze werkloze bouwmeesters te weinig mogelijkheden om weer aan de slag te gaan. Dat stelt architectuurcriticus Tim de Boer.

Hij reageert op het instellen van werkplaatsen waar getalenteerde architecten
die hun baan zijn kwijtgeraakt vanwege de economische crisis onderzoek gaan doen
naar toekomstige bouwopgaven. Elk onderzoekslab heeft een eigen onderwerp en
duurt drie maanden. Zo moeten getalenteerde architecten voor de sector behouden
blijven. De Boer vindt dat de labs zich te veel richten op onderwerpen die ook
door commerciële architectenbureaus hadden kunnen worden opgepikt. “Het is
oneerlijke concurrentie. Er is een crisis en nu worden werkloze architecten
ingeschakeld om gratis allerlei problemen op te lossen. Er is geen enkele sector
die dat doet.” Volgens De Boer zou het beter zijn jonge architectenbureaus
actief te ondersteunen. Bovendien vindt hij dat de deelnemers aan de labs niet
genoeg mogelijkheden krijgen om hun eigen ideeën te ontwikkelen. “Ik heb sterk
het gevoel dat de oudere generatie zijn wil oplegt aan jongere collega’s en dat
is natuurlijk niet echt stimulerend.”

Ruimte

Volgens Guido Wallagh, de projectleider van het project ‘Nederland wordt
anders’ waartoe de onderzoekslabs behoren, zit De Boer op het verkeerde spoor.
“Er is volop ruimte voor de deelnemers om hun eigen ideeën te ontwikkelen”, zegt
hij. “Graag zelfs! Dat is nu juist wat we willen en wat we stimuleren. Trouwens,
er zijn ook verschillende jonge bureaus bij het initiatief betrokken en niet
alleen die van de oudere generatie.” Bovendien, vindt Wallagh, is er geen sprake
van oneerlijke concurrentie. “Bij ieder lab hebben we eerst bekeken of het werk
niet door een commercieel bureau had kunnen worden gedaan.” Daar komt bij dat
het gaat om onderwerpen die anders waren blijven liggen, betoogt hij. “Als de
onderzoeken zijn afgerond, leveren ze werk op voor de commerciële bureaus.
Daarmee stimuleren we op termijn betaalde arbeid.” Ook wijst hij erop dat
‘Nederland wordt anders’ het binnenstedelijk bouwen stimuleert via betaalde
ontwikkelcompetities.

Reageer op dit artikel