nieuws

Stark en Stark: Staal en beton vullen elkaar goed aan

bouwbreed Premium

Jan Stark en Rob Stark hebben voor Bouwen met Staal een boek geschreven over constructies van staal en beton. Volgens hen vullen beide materialen elkaar uitstekend aan.

Staal is niet weg te denken uit gewapend beton, maar dat bedoelen de auteurs
niet met ‘staal-betonconstructie’. Het boek gaat over het combineren van stalen
elementen zoals profielen en platen met betonnen elementen, gestort of prefab.
“Hoewel staal en beton materialen van heel verschillende aard zijn, vullen ze
elkaar uitstekend aan”, stellen ir. Jan Stark en ing. Rob Stark, respectievelijk
emeritus hoogleraar aan de TU Delft en directeur van ingenieursbureau
SmitWesterman in Waddinxveen. Samen hebben ze Maatschap Stark in Delfgauw. Ze
benadrukken dat beton vooral drukkrachten en staal vooral trekkrachten kan
opnemen. Stalen elementen zijn meestal relatief dun en daardoor gevoelig voor
knik, kip en plooi. Beton geeft stabiliteit. Beton beschermt staal tegen
corrosie. Staal zorgt voor plasticiteit. Het is jammer dat de auteurs hun
beginnende lofzang op staalbetonconstructies niet verder uitwerken. Hun boek
laat zien hoe liggers, vloeren en kolommen kunnen worden samengesteld uit staal
en beton, maar niet waarom. Weliswaar gedragen staalbetonconstructies zich
gunstig bij brand, maar een pure staalconstructie is ook goed te beschermen. Een
staal-betonconstructie kan relatief licht zijn, maar een staalconstructie nog
lichter. Staalbetonconstructies kunnen onder omstandigheden relatief goedkoop
zijn, maar dat geldt voor constructies van uitsluitend beton eveneens.
Staalbetonconstructies bieden mogelijkheden voor de ontwerper, maar dat doen
staal- en betonconstructies ook. Waarom de combinatie te prefereren valt, blijft
in het midden.

Boodschap

Wie aan de slag gaat met de combinatie van staal en beton kan niet zonder het
boek van Stark en Stark. De ondertitel luidt ‘Toepassing en berekening van
staalbetonconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur
en brand’. De auteurs gaan uitgebreid in op de berekeningen in een normale
situatie en bij brand. Het laatste hoofdstuk betreft een rekenvoorbeeld van een
zaal van de Pathé-bioscoop in Rotterdam. Het gebouw staat op een bestaande
parkeergarage en moet dus licht zijn – daarom staal. De functie stelt eisen aan
geluid en trillingen – daarom beton. Stark en Stark rekenen de constructie door.
Het kán allemaal, maar wat ontbreekt is een heldere conclusie. ‘Staal-beton’ is
een praktisch boek, maar het mist een boodschap.

Reageer op dit artikel