nieuws

Slimme constructie krijgt bouwproject aan de praat

bouwbreed Premium

BAM Vastgoed en Heijmans gaan voor 31 december van dit jaar beginnen met de bouw van 59 woningen in Alkmaar. Met dank aan woningcorporatie Goed Wonen en de gemeente.

Samen met Goed Wonen gaan de bouwbedrijven een woningfonds oprichten. “Dat fonds neemt de woningen in eigendom. De gemeente Alkmaar stelt zich garant voor de lening die nodig is om het fonds te vullen”, legt regiodirecteur Frank Klomp van BAM Vastgoed uit. Vandaag zetten betrokken partijen hun handtekening onder deze financieringsconstructie.
Bedoeling is dat alle woningen verkocht worden. Mocht dat vier maanden voor oplevering nog niet gelukt zijn, dan gaan de woningen over naar de corporatie, die de woningen vervolgens zal verhuren. Indien de huurders op een later tijdstip verhuizen en de woning leegkomt, zal weer een poging worden ondernomen om de woning te verkopen. “Het liefst met winst, maar in elk geval kostendekkend”, zegt Klomp. Het geld komt terecht in het fonds.
De financieringsconstructie is baanbrekend, meent Klomp. “Zowel BAM als Heijmans zijn natuurlijk bouwbedrijven en geen beleggers.” Het risico wordt afgedekt door de borging van de gemeente en de achtervang van het woningfonds. Met het fonds kan de bouwcombinatie beginnen met bouwen zonder nog voordat er een woning verkocht is.
De subsidie van minister Van der Laan is volgens Klomp het noodzakelijke zetje in de rug geweest. “Zonder die subsidie had het project er niet gekomen. Het gaat toch om 350.000 euro.”
De regiomanager is zeker dat voor 31 december de eerste paal de grond in gaat. “We hebben de heipalen al besteld.”

Reageer op dit artikel