nieuws

Rust na spoedoverleg over bouwcombinaties

bouwbreed

Bouwend Nederland is na spoedoverleg met het ministerie van Economische Zaken gerustgesteld over de interpretatie van de nieuwe beleidsregels over bouwcombinaties. Samenwerking tussen concurrenten mag nog steeds.

Het ministerie van Economische Zaken heeft afgelopen week nieuwe
beleidsregels voor bouwcombinaties ingevoerd. De opzet en systematiek wijkt af
van het eerdere concept, maar Bouwend Nederland constateert opgelucht dat “de
grote lijn voor beoordeling van Combinatieovereenkomsten inhoudelijk gelijk is
gebleven.” In 55 bepalingen is vastgelegd wanneer een samenwerkingsverband
concurrentiebeperkend is. De vrijstelling van de Mededingingswet is per 1
januari jl. afgeschaft, maar veel samenwerkingsvormen blijven ook in de toekomst
mogelijk. Bouwend Nederland was aanvankelijk gealarmeerd na wijziging van de
beleidsregels voor bouwcombinaties. Mededingingsexpert Dick van Werven van de
adviesorganisatie maakte zich met name zorgen over bepaling 40 waarin wordt
gesuggereerd dat een bouwer die voldoet aan de geschiktheidseisen geen
samenwerking mag aangaan met een collega. Spoedoverleg op het ministerie volgde,
maar de ambtenaren hebben de bouwers gerustgesteld. Een dergelijke strikte
interpretatie van de regels is niet nodig.

Nieuwkomers

In het algemeen is het geoorloofd samen te werken, blijkt uit de bepalingen
van nummer 46. Combinaties tussen ongelijksoortige bedrijven en
dochterondernemingen van hetzelfde concern stonden al niet ter discussie. Een
combinatie tussen concurrenten is echter ook toegestaan als de samenwerking
kansen biedt voor nieuwkomers, risico- en capaciteitsspreiding of betere
kwaliteit. Meerwaarde die al snel is aan te tonen en houvast biedt voor het
bewijzen van de legitimiteit van een combinatie. Die bewijslast ligt overigens
bij de ondernemingen zelf. Minister Van der Hoeven houdt wel een slag om de arm
als de combinatie negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. Terecht vindt
Bouwend Nederland, maar normaal gesproken hoeven bouwers zich daar geen zorgen
over te maken. “Dit is uiteraard anders, indien een combinatie wordt aangegaan
met het oogmerk de concurrentie te beperken of uit te schakelen en in gevallen
dat onvoldoende restconcurrentie overblijft.” In dat geval kan de Nederlandse
Mededingsautoriteit na “gedegen onderzoek” ingrijpen en achteraf forse boetes
opleggen. De vereniging van waterbouwers sluit zich aan bij de visie van Bouwend
Nederland, maar hebben nog wel samen met VNO-NCW een gesprek aangevraagd bij
Economische Zaken. Zij missen 100 procent duidelijkheid en zullen aandringen op
een praktische checklijst voor beoordeling van de markt en de eigen positie.

Combinaties

Combinaties tussen concurrenten mogen meestal ook bij:

Bron: Ministerie Economische Zaken.

Reageer op dit artikel