nieuws

Ramen wel open bij balansventilatie

bouwbreed

Wij sturen deze reactie namens onze voorzitter, Ir.Chr. Zijdeveld, die door verplichtingen wel tijd had om aanwezig te zijn tijdens onze deelname aan de beurs Energie 2009, maar niet om persoonlijk op het artikel van Rob de Wildt te reageren.

Wij proberen zijn reactie zo goed mogelijk te verwoorden. Te midden van
enkele zinvolle delen van zijn artikel (‘Verlaat de volledig geïsoleerde woning,
Cobouw 7 oktober 2009) vindt ir. Chr. Zijdeveld het bedenkelijk, dat Rob de
Wildt ‘ pertinente onwaarheden schrijft en wereldkundig maakt’. Met name zijn
opmerkingen over het binnenmilieu en dat in goed geïsoleerde huizen, al of niet
met balansventilatie, geen ramen open mogen zijn. Dit zijn teksten die een
plaats in de Fabeltjeskrant verdienen. Begin 1997, toen hij als voorzitter van
de Stichting HR Ventilatie een tekst voor een brochure schreef, heeft hij al
aangegeven, dat ramen wel open mogen, zonder dat het resultaat van
balansventilatie met warmterugwinning daar onder lijdt. En ook nu, in de teksten
namens de Stichting PassiefBouwen.nl, wordt deze stelling naar voren gebracht.
Er wordt zelfs aangegeven dat het gewenst is, dat voor het zomerseizoen extra –
inbraakveilige – doorspuimogelijkheden aanwezig zijn, in de vorm van openslaande
ramen of vergelijkbare constructies. Zijdeveld respecteert ieders mening, maar
hij neemt het Rob de Wildt kwalijk, dat hij een bijdrage levert aan een onjuiste
en ongefundeerde, schadelijke beeldvorming. Ter illustratie: ‘een verzameling
minkukels rond Vathorst’ heeft er ten onrechte voor gezorgd, dat een superieur
product als HR Ventilatie in diskrediet is gebracht. Met alle gevolgen van dien:
niet alleen voor de betrokken leveranciers, maar ook voor het binnenmilieu van
woningen en gebouwen en daarmee voor de gezondheid van bewoners. Volgens de
normen van Passief Bouwen moet dan ook het tegenovergestelde van de kop boven
artikelen en onderwerpen als deze staan, namelijk ‘stap in de volledig
geïsoleerde, goed geventileerde woning’.

Namens ir.Chr. Zijdeveld
Hendrik Nolles
Secretaris Stichting PassiefBouwen.nl

Reageer op dit artikel