nieuws

‘Provincies sturen ambtenaren niet goed aan’

bouwbreed Premium

Provincies werken de komende twee jaar knelpunten weg op het gebied van gebiedsontwikkeling.

Dat volgt uit onderzoek van adviesbureau Lysias. Gebiedsontwikkeling heeft
een prominente plaats verworven op de agenda’s van de provincies, staat in de
conclusies van het onderzoek dat Lysias verrichtte in opdracht van het
Interprovinciaal Overleg (IPO). Niettemin weten deze overheden niet altijd goed
raad met hun rol in het gebiedsontwikkelingsproces. “Provincies moeten meer de
nadruk leggen op het ontwikkelen van bepaalde gebieden”, zegt Ieme Faber van het
IPO. “Nu werken ze breed. Ze focussen te weinig. Waar we naar toe moeten, is dat
de investeringsagenda wordt gekoppeld aan een duidelijke gebiedsontwikkeling.
Als op dit moment een voorgenomen gebiedsontwikkeling het predicaat
uitvoeringsgereed krijgt, betekent dat niet dat het ook wordt uitgevoerd. Daarin
moet verandering komen en dat is een van de belangrijkste agendapunten voor de
komende twee jaar.”

Erbarmelijk

Uit het onderzoek komen nog andere knelpunten naar voren. Zo vervullen de
provincies hun rol als opdrachtgever erbarmelijk. Hierdoor worden projectleiders
en programmamanagers onvoldoende gecoacht. Tegelijkertijd signaleren de
onderzoekers een tekort aan deze managers. Een ander probleem is dat
provinciebestuurders vaak grotere ambities hebben dan ze kunnen waarmaken,
waardoor spanningen ontstaan binnen het ambtelijk apparaat. “We constateren dat
het bij veel provincies ‘kraakt’ in de ambtelijke organisatie”, schrijven de
onderzoekers. Volgens Faber zijn te hoge ambities van bestuurders en stress
onder ambtenaren nauw met elkaar verbonden.

Spanningen

Provinciebestuurders willen veel, maar sturen het ambtelijk apparaat niet
voldoende aan. “Je krijgt dan managers die zes projecten tegelijk moeten leiden
en dan ontstaan spanningen. Door op bepaalde ontwikkelingen te focussen, kun je
hierin verlichting brengen. Tenzij ervoor wordt gekozen het ambtenarenapparaat
uit te breiden.” Hier ligt een forse opgave, meent het IPO. Een ander punt
waaraan de komende jaren aandacht wordt besteed, is het verbeteren van de
samenwerking tussen overheden en marktpartijen. Die verloopt nog steeds erg
stroef. “Een belangrijk leerpunt”, constateert Lysias, “is dat kwalitatief
hoogwaardig contractmanagement en zakelijk werken cruciaal is.”

Reageer op dit artikel